Tranås kommun

Tony brinner för skolutveckling

2018-03-20 Tony Sundbrandt arbetar som lärare på Junkaremålsskolan och är mentor i en fjärdeklass. Hemklassrummet präglas av en genomtänkt tydlighet och Tony lämnar inte mycket till slumpen när det kommer till undervisningen.

Tony Sundbrandt vill utveckla matematikundervisningen

Tony Sundbrandt vill utveckla matematikundervisningen

När regeringen tog beslut om att införa förstelärartjänster såg Tony chansen att få arbeta mer med just skolutveckling.

– Jag kände att jag ville utveckla undervisningen, men inom tjänsten är det svårt att få tid att fördjupa sig på det sättet, så när vi fick söka försteläraruppdrag hakade jag på.
Tony var med i första omgången förstelärare i Tranås kommun. I det projektet arbetade Tony Sundbrandt med att hitta metoder för att få med alla förmågor som eleverna ska klara. Tidigare låg fokus på den tysta räkningen med fokus på matematiska uppställningar, den så kallade procedurräkningen.
– Idag krävs det att eleverna även kan resonera och kommunicera matematik, vilket kräver en annan typ av undervisning.

Elevaktiva arbetssätt

När projektet avslutades och lärarna i Tranås kommun fick åter igen söka försteläraruppdrag såg Tony att det fanns en möjlighet till en fortsättning på det tidigare projektet. Han hade i det första projektet kommit fram till att eleverna behövde bli mer aktiva för att kunna nå måluppfyllelse och ville se hur man kan arbeta på mer elevaktiva arbetssätt.

– Elevernas samarbete är av stor vikt. Vi arbetar i mattepar där tanken är att eleverna kan ta hjälp av varandra och prata matte. Det funkar bra, tycker Tony.

Tony Sundbrandt lyfter vikten av att elevaktivitet inte är frivilligt. Den traditionella undervisningen bygger ofta på att läraren ställer kontrollfrågor till klassen där endast en i taget får svara. Detta leder ofta till att vissa elever inte deltar aktivt. Traditionellt i matematikundervisning ägnas också väldigt mycket tid åt eget räknande i boken, vilket gör att man är väldigt utlämnad till sig själv och boken. Genom att oftare använda sig av ett strukturerat samarbete så blir eleverna mer aktiva.

Kooperativt lärande

Just nu läser Tony in sig på den forskning som bedrivs i kooperativt lärande för att hitta så välfungerande metoder som möjligt. Att reflektera över sin egen undervisning är något han ser som en självklarhet och med hjälp av forskning kan man komma framåt. Han menar att genom en djupdykning i forskningen får lärare hjälp med strukturen och kan på så vis förbättra undervisningen.

Under vårterminen är tanken att pröva de metoder som Tony har läst in sig på för att sedan utvärdera arbetssätten. Fokus ligger på matematik eftersom han undervisar matematik, men Tony hoppas att hans projekt även kan vara till glädje för lärare med andra ämneskombinationer. Ett kooperativt lärande där eleverna få tar ansvar och mer aktiva i lärprocessen är positivt i alla ämnen, menar Tony.

Tony Sundbrandts projekt att få eleverna mer delaktiga i undervisningen sträcker sig till juni 2019, men han understryker vikten att se detta arbete inte tar slut bara för att projektet går mot ett slut.

– Om man ska förändra sin undervisning så måste man komma ihåg att det inte finns några ”quick fix”, utan man måste tänka långsiktigt, säger Tony.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR