MONOLIT av Rasmus Sköld

- | Norraby 4

Invigning 6 juli 13.00, Skogsgläntan Norraby 4 med Kurre Carlsson som invigningstalare.

Strax utanför Tranås ligger Norraby. Här växer ett nytt bostadsområde fram. Mitt i detta helt nya bostadsområde sparas en bit naturmark med tallar, blåbärsris och mossbelupna stenar. En liten bit skog, visserligen kraftigt reducerad, men ändå en bit skog. På denna plats och med allt detta i beaktande ska nu ett konstverk ”hitta hem”.

Monolit är ett skulpturverk. En handskulpterad trädstam i lerbetong som reser sig ur blåbärsriset mot skyn. Som en kolonn men med naturens språk — En högstubbe.

Plats

Skogsgläntan Norraby 4

Kontakt

E-post: kultur-fritid@tranas.se
Telefon: 0140- 681 09