Tranås kommun

Avgifter för bygglov och anmälan 2018

Avgifter för bygglov och anmälan sätts i förhållande till åtgärdernas storlek och omfattning. Hur mycket priset exakt blir bestäms när ärendet har granskats. Priserna är baserade på en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

I vissa områden tillkommer en planavgift. Planavgiften tas inte ut för mindre komplementbyggnader och tillbyggnader.

Bygglov inklusive startbesked (planenligt)

Cirkapris

Inglasning av uteplats/uterum

2 640 kr

Nybyggnad garage/förråd/carport, < 50 kvm bruttoarea

2 450 kr

Tillbyggnad av enbostadshus, 16-49 kvm bruttoarea

4 920 kr

Nybyggnad hus, 130-199 kvm bruttoarea

15 700 kr

Nybyggnad kallager, 1 000 kvm bruttoarea

24 500 kr

Nybyggnad industrilokal, 1 000 kvm bruttoarea

50 500 kr

 

 

Bygglov inklusive startbesked (inte planenligt)

Cirkapris

Inglasning av uteplats/uterum

4 500 kr

Nybyggnad garage/förråd/carport, < 50 kvm bruttoarea

4 200 kr

Tillbyggnad av enbostadshus, 16-49 kvm bruttoarea

7 370 kr

Nybyggnad hus, 130-199 kvm bruttoarea

18 600 kr

Nybyggnad kallager, 1 000 kvm bruttoarea

27 500 kr

Nybyggnad industrilokal, 1 000 kvm bruttoarea

56 600 kr

 

 

Anmälan

Cirkapris

Komplementbostadshus (attefallshus max 25 kvm)

2 450 kr

Tillbyggnad enbostadshus (attefallstillbyggnad max 15 kvm)

2 000 kr

Installation eldstad

930 kr

  

Planavgift

Cirkapris

Nybyggnad hus 130-199 kvm bruttoarea

11 900 kr

Nybyggnad industrilokal, 1 000 kvm bruttoarea

38 760 kr

 

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Storgatan 52
573 82 Tranås

Tfn: 0140-681 51 (exp)
Fax: 0140-176 50

Annelie Lunde Kindstrand
Byggnadsinspektör
Tfn: 0140-681 61

Chenar Khadi
Byggnadsinspektör
Tfn: 0140-681 42

Senast ändrad:  2020-11-26

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR