Tranås kommun

Mätning och kartor

Kommunens kartmaterial

Tranås kommun har en egen webbkarta. I den finns möjlighet att göra egna utdrag.
Här finns olika bakgrundskartor som ortofoton och topografiska kartor där det även finns möjlighet att utläsa fastighetsbeteckningar. 
I tjänsten hittar du information inom samhällsservice, kommunens lediga tomter, gällande detaljplaner m.m. Du kan exportera egna utdrag från programmet genom att klicka på ikonen med tre prickar längst ner till höger, exportera karta. Därefter öppnas en layout där bl.a. skala och pappersstorlek i A4 eller A3 format kan väljas. I tjänsten finns inte kommunens primärkarta tillgänglig.
Länk till Tranås kommunkarta.


Primärkartan

Metria AB Region Tranås har genom avtal uppdrag att hålla kommunens primärkartan aktuell. Data till primärkartan samlas in genom fältmätning. 

Tranås kommun har en primärkarta för kommunens tätorter Tranås, Sommen, Gripenberg och Linderås. I övriga delar av kommunen ligger Lantmäteriets karta som grund.  


Utdrag ur primärkartan

Behöver du göra ett utdrag ur primärkartan i PDF-format kontaktar ni Tillväxtavdelningen.
PDF per mail: 100 kronor inklusive moms.
Utskriven karta per post: 150 kronor inklusive moms.

Behöver du göra ett utdrag ur primärkartan för leverans i DWG-format kontaktar ni Metria AB. En avgift tas ut på 1000kr/hektar + 1000kr/h inkl. moms.   


Min fastighet

Vill du ha detaljerad information om din fastighet kan du hitta informationen genom Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet. Där får du information om det finns planer, bestämmelser, servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten.
Du loggar in med e-legitimation.
Till Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet 


Gränsvisning

Om du är osäker på var din fastighetgräns går kan du kontakta Metria för en gränsvisning.
Till Metrias intresseanmälan gränsvisning


Nybyggnadskartor

När du söker bygglov behöver du ibland ha en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan redovisar fastighetens gränser, detaljplanens bestämmelser, servitut och nyttjanderätt. Den anger också höjd och läge för anslutningspunkter till vatten- och avloppsanläggningar. Den innehåller också viktig information om gatans höjd efter toppbeläggning, det översta asfaltlagret som läggs när bostadsområdet är färdigt.

För information och beställning av nybyggnadskartan kontaktar ni kommunens bygg- och miljöförvaltning.

Beställning av nybyggnadskarta:
Blankett om beställning av nybyggnadskarta  

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51


Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se
Telefon: 0140-683 95


Metria - Region Tranås

E-post: tranas@metria.se
Telefon: 010-121 88 20

Senast ändrad:  2021-06-22

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR