Tranås kommun

Mätning och kartor

Kommunens kartmaterial

Tranås kommun har en egen webbkarta. I den finns möjlighet att göra egna utdrag i karttjänsten Metria Geovis. Här finns olika bakgrundskartor som ortofoton och topografiska kartor där det även finns möjlighet att utläsa fastighetsbeteckningar. 
I tjänsten hittar du information inom samhällsservice, kommunens lediga tomter, gällande detaljplaner m.m. Du kan exportera egna utdrag från programmet genom att klicka på ikonen med tre prickar längst ner till höger, exportera karta. Därefter öppnas en layout där bl.a. skala och pappersstorlek i A4 eller A3 format kan väljas. I tjänsten finns inte kommunens primärkarta tillgänglig.

Primärkartan

Metria AB Region Tranås har genom avtal uppdrag att hålla kommunens primärkartan aktuell. Data till primärkartan samlas in genom fältmätning. 

Tranås kommun har en primärkarta för kommunens tätorter Tranås, Sommen, Gripenberg och Linderås. I övriga delar av kommunen ligger Lantmäteriets karta som grund.  

Utdrag ur primärkartan

Behöver du göra ett utdrag ur primärkartan i PDF-format kontaktar ni Tillväxtavdelningen. PDF per mail: 100:- inkl moms.
Utskriven karta per post: 150:- inkl moms.

Behöver du göra ett utdrag ur primärkartan för leverans i DWG-format kontaktar ni Metria AB. En avgift tas ut på 1000kr/hektar + 1000kr/h inkl. moms.   


Nybyggnadskartor

När du söker bygglov behöver du ibland ha en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan redovisar fastighetens gränser, detaljplanens bestämmelser, servitut och nyttjanderätt. Den anger också höjd och läge för anslutningspunkter till vatten- och avloppsanläggningar. Den innehåller också viktig information om gatans höjd efter toppbeläggning, det översta asfaltlagret som läggs när bostadsområdet är färdigt.

För information och beställning av nybyggnadskartan kontaktar ni kommunens bygg- och miljöförvaltning.

Beställning av nybyggnadskarta:
Öppna blankett om beställning av nybyggnadskarta  

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Tfn: 0140-681 51


Tillväxtavdelningen

Tfn: 0140-683 95


Metria AB Region Tranås

Primärkarta àjourhållning, export:
Samuel Hermelin
MBK-ingenjör
010-121 88 69

Beställa utstakning:
Fredrik Åkhe
Mätsamordnare
010-121 86 53

Åke Svensson
Regionchef
010-121 81 73

Senast ändrad:  2021-01-24

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR