Tranås kommun

Aktuella detaljplaner

 

Detaljplaner ute på samråd

Röhälla 5:2 i Tranås
Samrådstid 2021-04-16 till 2021-05-13
Läs mer om detaljplanen här


Detaljplaner ute på granskning

Gumsen 6 (Wigenshuset) i Tranås
Granskningstid 2021-03-08 till 2021-04-08
Läs mer om detaljplanen här


Bredstorps padelhall del av Bredstorp 3:1 i Tranås
Granskningstid 2020-12-21 till 2021-01-21
Läs mer om detaljplanen här

 

 

Detaljplaner som bearbetas inför granskning

Skytteln 19, Sommenforum i Tranås
Samrådstid: 2020-03-20 till 2020-04-22
Läs mer om detaljplanen här


Borrsvängen 1 m.fl. (Hjälmaryds industriområde) i Tranås
Samrådstid 2020-07-06 till 2020-09-01
Läs mer om detaljplanen här


Pumpen 7 m.fl. i Tranås
Samrådstid 2020-11-17 till 2020-12-08
Läs mer om detaljplanen här

 

Valen 1.m.fl. i Tranås stad
Samrådstid 2021-01-19 till 2021-02-16
Läs mer om detaljplanen här

Karta med detaljplaner under arbete

Klicka på markeringarna på kartan information om de aktuella detaljplanerna.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

tillvaxt@tranas.se

Susanna Alexandersson
Arkitekt SAR/MSA
0140-681 74

Carl Carlin
Planarkitekt
0140-681 48

Linus Leion-Welin
Planarkitekt
0140-682 90

Klara Nilsson 
Planarkitekt
0140-681 80

Relaterade länkar

Senast ändrad:  2021-04-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR