Tranås kommun

Gällande detaljplaner i Tranås

2021

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Del av Bredstorp 3:1 i Tranås (padelhall)

BMN2021-03-22

2021-04-19

Hämta

Hämta

Ändrig av detaljplan 0687-P232 avseende Smörstorp 2:42 i Tranås

BMN2021-02-15

2021-03-15

Hämta

Hämta


2020

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Del av Norraby 3:1 i Tranås stad (Norraby Fyra - bostadsområde)

KF 2019-09-02

2020-09-05

Hämta

Hämta

Del av Norraby 3:1 m.fl, Granelund skola

KF 2020-06-08

2020-07-07

Hämta

Hämta

Skytteln 20 m.fl. i Tranås stad

BMN 2019-10-21

2020-04-29

Hämta

Hämta

Fiskmåsen 13 m.fl. i Tranås stad

BMN 2020-03-09

2020-04-06

Hämta

Hämta

Norra Dalen 6 m.fl. i Tranås stad

BMN 2019-12-16

2020-01-14

Hämta

Hämta


2019

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Personbilen 1 m.fl. i Tranås (Höganloft industriområde)

BMN 2019-11-25

2019-12-24

Hämta

Hämta

Norraby 3:1 (Norraby Udde). Tillägg till detaljplan

BMN 2019-06-17

2019-07-16

Hämta

Hämta

Backen 7 och del av Ängaryd 4:1 i Tranås stad

BMN 2019-05-13

2019-06-11

Hämta

Hämta

Junkaremålen 2:1m.fl. i Tranås stad. Tillägg till detaljplan

BMN 2019-05-13

2019-06-10

Hämta

Hämta

Fröafall 2:2 m.fl. i Tranås, vattenverket

KS 2019-02-05

2019-03-05

Hämta

Hämta


2018

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Smörstorp 2:29 m.fl. i Tranås

BMN 2018-05-14

LK 2018-10-23

Hämta

Hämta

Arena Tranås Grusåsen 3 och del av Ekmarksberg 1:1

KF 2018-09-03

LK 2018-10-03

Hämta

Hämta

Vitsippan 17 m.fl. i Tranås stad

BMN 2018-06-21

LK 2018-09-26

Hämta

Hämta

Trailern 1 och del av Bredkärr 3:1 och 4:1 i Tranås (Höganloft)

BMN 2018-06-18

LK 2018-07-17

Hämta

Hämta

Grusåsen 3-5 Holavedsgymnasiet

BMN 2018-05-14

LK 2018-06-12

Hämta

Hämta

Norra Missionen 1 m.fl. i Tranås stad

BMN 2018-05-14

LK 2018-06-12

Hämta

Hämta

2017

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Verkstaden 5 m.fl. och del av Ängaryd 4:1 (Västra industriområde)

BMN 2017-11-22

LK 2017-12-21

Hämta

Hämta

Svetsaren m.fl. och del av Stoeryd 2:1 i Tranås stad

BMN 2017-11-22

LK 2017-12-21

Hämta

Hämta

Ängaryd 4:1 (bostäder)

BMN 2017-01-20

LK 2017-01-20

HämtaHämta

Importen och del av Stoeryd 2:1 i Tranås stad (Västra Industriområdet)

BMN 2017-02-22

LK 2017-03-24

Hämta

Hämta

Snäckan 1 m.fl. Ängaryd i Tranås stad (bostäder)

BMN 2016-12-21

LK 2017-03-31

Hämta

Hämta


2016

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Åsens hagar, Fröafall (bostäder)

KF 2015-11-02

2016-01-25

HämtaHämta

Bärnstenen, Junkaremålen (bostäder)

KF 2015-11-02

2016-01-25

HämtaHämta

Blodroten 1 (förskola,särskilt boende)

BMN 2015-11-18

2016-01-25

HämtaHämta

Nötskrikan 10

BMN 2016-01-27

2016-02-20

HämtaHämta

Bälgen 4 (Hjälmaryds industriområde)

BMN 2013-05-18

2016-06-10

HämtaHämta

Murgrönan, Tostås (bostäder)

BMN 2016-06-15

2016-07-12

Hämta

Hämta

Kungsbacken (bostäder)

BMN 2016-05-18

2016-06-17

Hämta

Hämta

Finnanäs, Ådala, Oberga (bostäder)

BMN 2016-05-18

2016-06-17

Hämta

Hämta

Stallberga 8:18 m.fl. i Sommens samhälle

BMN 2016-11-23

LK 2016-12-28

Hämta

Hämta

 

2015

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Borraren 2 (Stoeryds industriområde)

KF 2014-09-08

2015-02-23

Hämta

Hämta

Västra Röhälla (Bostäder)

BMN 2015-03-18

2015-04-17

HämtaHämta

Bredstorp idrottsplats

BMN 2015-05-20

2015-06-18

HämtaHämta

Muttern (Hjälmaryds industriområde)

BMN 2015-07-15

2015-07-16

HämtaHämta

Höganloft inustriområde

KF 2015-11-02

2015-12-02

HämtaHämta


2014

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Junkaremålens strand (ersätter plan LK 2010-12-02)

BMN 2013-12-17

2014-01-17

HämtaHämta

Vitklövern 1 och del av Tostås 2:1 (villatomt)

BMN 2014-01-22

2014-02-06

HämtaHämta

Skruven 2 (Hjälmaryds industriområde)

BMN 2014-08-27

2014-09-25

HämtaHämta

Mandolinen 1 (Mostugan 2 bostäder)

BMN 2014-08-27

2014-09-25

Hämta

Hämta

Tillägg till Tranåskvarn 1:3 (Näckström småbåtshamn)

BMN 2014-10-22

2014-11-20

HämtaHämta

Åsvallehult 2:15 (Kniven 3, parkering)

BMN 2014-11-19

2014-12-18

Hämta

Hämta


2013

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Del av Borrsvängen 1 (Hjälmaryds industriområde)

BMN 2012-12-12

2013-01-14

HämtaHämta

Trillan 2 och del av HUbbarp 2:1 (Hubbarps industriområde)

BMN 2013-05-15

2013-06-13

HämtaHämta

Pumpen 8 och del av Ängaryd 4:1 (Västra industriområdet)

BMN 2013-05-15

2013-06-13

HämtaHämta

Hätte 2.61 fd grupphus

BMN 2012-10-17

2013-07-01

HämtaHämta

Rockebro 8:9 och del av Rockebro 8:2, Sommen

BMN 2013-06-12

2013-07-12

HämtaHämta

 

2012

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Del av Norraby 3:1 (Norraby udde) Tranås tätort

KS 2012-02-21

2012-07-18

HämtaHämta

Smörstorp 2:1, Del av, (Seglarviks backe) Tranås tätort

BMN 2012-08-22

2012-09-24

HämtaHämta

Telefonen 19, del av, (fordonstvätt) Tranås tätort

BMN 2012-11-14

2012-12-14

HämtaHämta

2011

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Gripenberg Säby 5:1 m.fl. (genomfartsväg etapp 1)

KS 2010-03-23

2011-01-03

Hämta Hämta

Skytteln 19 (Ydrevägen, flerbostadshus) Tranås stad

KS 2010-08-24

2011-03-14

HämtaHämta

Övrarp 2:14 m fl (fritidshusområde)

BN 2010-12-16

2011-07-05

HämtaHämta

Södra Vakten 13 och 17 m fl (kraftvärmeverk) Tranås stad

KS 2011-09-20

2011-10-12

HämtaHämta

Bredstorp idrottsplats, Tranås stad (Ersatt 2015)

BMN 2011-09-21

2011-10-13

Hämta

Hämta

Norrmalm 12 (Tranåskvarnsgatan, P-plats) Tranås stad

BMN 2011-11-16

2011-12-15

HämtaHämta

Kronhjorten 1 (Åsvallehults förskola) Tranås stad

BMN 2011-11-16

2011-12-15

HämtaHämta

Gripenberg Vätinge 1:118 m.fl. (Stationsvägen, Gripenberg)

BMN 2011-11-16

2011-12-15

HämtaHämta

 

2010

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Städet 1 (Hjälmaryds industriområde) Tranås stad

BN 2010-01-28

2010-03-01

HämtaHämta

Slakthuset 4 och del av Ängaryd 4:1 i Tranås stad

BN 2010-01-28

2010-03-01

HämtaHämta

Smörstorp 2:25 och del av Smörstorp 2:1, Smörstorp

BN 2010-03-25

2010-04-26

HämtaHämta

Telefonen 19 mfl (Tranås köpcentrum) i Tranås stad

KS 2010-09-21

2010-10-15

HämtaHämta

Nysörten 1 och del av Tostås 2:1 i Tranås stad

BN 2010-06-17

2010-07-16

HämtaHämta

Hästen 5 (vid Säbyvägen) Tranås stad

BN 2010-10-21

2010-11-19

HämtaHämta

Sommen Grytbäcken 3:1 mfl (Lugnalandet)

KF 2010-11-01

2010-12-02

HämtaHämta


2009

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Del av Ängaryd 4:1 m.fl. (Ängaryds IP) i Tranås stad

BN 2009-03-26

2009-04-25

HämtaHämta

Murgrönan (Aneby hus) i Tranås stad

BN 2009-05-19

2009-06-22

HämtaHämta

Södermalm 10 m.fl. (Brunnsparkskyrkan) i Tranås stad

BN 2009-05-19

2009-06-22

HämtaHämta

Snäckan m.fl. (P-plats Ängaryds förskola) Tranås stad

BN 2009-06-09

2009-07-06

HämtaHämta

Grusåsen 3 (Junkaremålsskolan) i Tranås stad

BN 2009-06-17

2009-07-20

HämtaHämta

Linderås 4:7 m.fl. (Linderås Lantteknik m.fl.) i Linderås

BN 2009-06-17

2009-07-20

HämtaHämta

 

2008

Antagen av

Laga kraft

Planbeskrivning

Plankarta

Norraby 3:1 (Norraby II) Tranås stad

KS 2008-04-15

2008-05-10

Hämta

Hämta

Hubbarp 2:1 och Hästdroskan 4 (Hubbarps industriområde)

KS 2008-04-15

2008-05-10

Hämta

Hämta

Del av Hjälmaryd 2:1 (Malmgatans södra del) Tranås stad

KS 2008-04-14

2008-05-10

Hämta

Hämta

Svartåholmen 6 och 12 (P-plats, Skobes) Tranås stad

KS 2008-05-13

2008-06-09

HämtaHämta

Del av Bredkärr 3:1 och 4:1 (Höganloft industriområde)

BN 2008-06-18

2008-07-19

HämtaHämta

Del av Borrsvängen 1 (Cementgjuteriet) Tranås stad

BN 2008-09-20

2008-09-20

Hämta

Hämta


Senast ändrad:  2021-06-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR