Tranås kommun

Östanåparken

Östanåparken ligger i hjärtat av Tranås, mittemot stadshuset där den omslingras av Svartån. Här finns möjlighet till skön tätortsnära vandring genom en rikedom av fågelliv, växter och djur. Det finns upplysta cykelvägar genom parken, mindre stigar, gott om bänkar att sitta ned på, varvade med svårgenomträngliga partier med våtmarker, blandskog och några höjder.

På gång i parken

Anläggningen av parken är ett samarbete mellan Tillväxtavdelningen, Park- och griftegårdsavdelningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetet med spängerna närmast Svartån är färdigställt och för att dessa ska bli mer tillgängliga har de breddats. Framtagande av nya skyltar är under arbete vilket blir bland annat större skyltar vid parkens entréer med kartor och information om parken. Nya papperskorgar håller på att beställas samt arbete med nya sittplatser pågår.

Discgolfpark

I paken finns en nyanlagd frisbeegolfbana som passar för alla spelare oavsett nivå.
En lämplig gruppstorlek är 3–5 spelare. Att spela hela banan tar ca 40 minuter. Discgolf är en sport som kan spelas av alla, oavsett ålder och kön. Principen är densamma som i traditionell golf. I discgolf används i stället för bollar och klubbor en disc som finns i olika storlekar, plastsorter och vikter. Målet i discgolf är en metallkorg med kedjor. Spelets slutgiltiga vinnare står den spelare som har klarat av banan med det minsta antalet kast.
Mer info finns under länkarna till höger.

Utegym

I paken finns ett nytt utegym i naturmaterial det mesta är byggt av lärk. Det finns sammanlagt sex stationer; armhävningstång, knäböj, situp-ramp, bänkpress, dips och axelpress. Det finns skyltar vid varje station med information hur dessa ska användas.

Spänger

Längs med Svartåns strandkant kan man ta en promenad på nylagda spänger. Utmed dessa finns det trevliga sittplaster. Ta en paus och lyssna på alla fåglar som finns i parken.

Lekplats

Sommaren 2019 är hela naturlekparken klar. Här finns blandannat gungor, rutchkana och en linbana. Det finns även en motorikbana för de lite äldre barnen. I anslutning till den så finns det grillplats, väderskydd och sittplatser.

Logotyp LONA Lokala naturvårds satsningen

  Naturlekparken inne i Östanåparken

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR