Tranås kommun

Att adoptera ett barn

Ansökan

Man måste vara minst 18 år för att få adoptera. Gifta/sammanboende kan adoptera gemensamt. Ensamstående har möjlighet att adoptera.

Om man vill adoptera ett barn från utlandet måste man ha ett medgivande från socialnämnden. Familjerätten gör, efter ansökan, en hemutredning och bedömer om det tilltänkta hemmet är lämpligt att ta emot ett adoptivbarn. Enligt socialtjänstlagen ska den som får ett medgivande ha tillfredsställande kunskaper om barn och deras behov och vara informerad om adoptionens innebörd. Socialnämnden ska i övrigt i sin bedömning av blivande adoptivföräldrar se till att barnet kommer att få god vård och fostran i hemmet.

Vid första kontakt med familjerätten, bokas i regel ett informationssamtal. Där hänvisas du till föräldrautbildning som är obligatorisk vid de flesta adoptioner.

Hemutredning

En hemutredning omfattar det mesta som har att göra med familjen; tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, livsåskådning, utbildning, ekonomi, ev barnerfarenheter och syn på uppfostran av barn. Hemutredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i tre år. Vid ett ev avslagbeslut går det att överklaga till Förvaltningsrätten.

Det finns ett antal auktoriserade adoptionsorganisationer som arbetar med förmedling av barn i utlandet och kontakt med de aktuella länderna.

Det förekommer att även svenska barn lämnas för adoption, men det är mycket ovanligt.

Kontakt

Socialtjänsten
Familjerättssekreterare
Tfn: 0140-687 08

Receptionen: 0140-681 00

Länkar

Senast ändrad:  2020-11-20

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR