Tranås kommun

Borgerlig vigsel

OBS!

P.g.a smittrisk av Coronaviruset gäller följande tills vidare, enligt restriktioner från Folkhälsomyndigheten:

Vigsel sker endast i stadshuset eller utomhus.

Sällskapet får vara högst 10 personer inklusive förrättare och vittnen.

I Tranås kommun är Ann-Marie Ljunggren, Gunnel Lind, Katarina Hallefjord och Veronica Holmstedt borgerliga vigselförrättare.  

Vigselintyg

Före ceremonin måste båda parter göra en hindersprövning och få ett intyg om vigsel. Detta intyg får ni hos Skatteverket och finns att ladda ner. Se länk till höger.

Vittnen

Två vittnen måste vara närvarande under akten. Lägsta ålder för vittnen är 15 år. Har ni ingen möjlighet att ordna egna vittnen brukar några av kommunledningskontorets tjänstemän närvara. Den borgerliga vigseln är kostnadsfri och sker på valfri plats.

Lämna uppgifter för borgerlig vigsel

Här kan du lämna in dina uppgifter om borgerlig vigsel för att underlätta registreringen av korrekta namnuppgifter, önskat datum etc. Vald vigselförrättare kommer sedan kontakta er.

E-tjänst

Fyll i E-tjänsten om borgerlig vigsel så får vald vigselförättare ett meddelande.Hela E-tjänsten måste fyllas i korrekt. E-tjänsten hittar ni här!

Kontakt

Tid för vigsel bokas hos:

Ann-Marie Ljunggren
Tfn:  0140-688 52

Katarina Hallefjord
Tfn: 070-278 30 11

Veronica Holmstedt
Tfn: 070-211 10 57

Gunnel Lind
Tfn: 070-555 44 56

Frågor besvaras av:

Ann-Marie Ljunggren
Tfn: 0140-688 52

Senast ändrad:  2020-05-18

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR