Tranås kommun

Samarbetssamtal förälder

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge eller i frågor som kan handla om barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal. Meningen är att ni som föräldrar ska förbättra ert samarbete och komma bättre överens och hitta lösningar i dessa frågor, som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtal är frivilliga, kostnadsfria och sker under tystnadsplikt. Det förekommer ingen dokumentation som är vanligt inom socialtjänsten. Kommuner är skyldiga att erbjuda samarbetssamtal.

Inom ramen för samarbetssamtal kan föräldrar komma fram till överenskommelser, som kan vara antingen muntliga eller skriftliga.

Kontakta familjerätten för mer information.


Kontakt

Familjerätten


Familjerättssekreterare
Tfn: 0140-687 08

Receptionen: 0140-681 00

Senast ändrad:  2020-11-20

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR