Tranås kommun

Hemtjänst för funktionsnedsatta

Hemtjänst beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen. Syftet med hemtjänst är att underlätta vardagen för dig som är sjuk eller har ett funktionshinder, stärka de egna resurserna och i många fall göra det möjligt att bo kvar i ditt egna hem. Den hjälp du får är individuell och det är därför svårt att exakt ange hur den ser ut, men det kan handla om personlig omvårdnad, inköp, matdistribution och trygghetslarm.


Valfrihet inom hemtjänsten

I Tranås kan välja vilken utförare man vill ska komma hem och ge hjälpen. Biståndshandläggaren ger dig information om vilka utförare som finns att välja på inom hemtjänsten i ditt område.

Kontakt

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn (växeln): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR