Tranås kommun

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Kommunen har enligt skollagen skyldighet att erbjuda fritidsverksamhet för skolpliktiga barn till och med vårterminen då eleven fyller 13 år.

 

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn innebär att funktionshindrade skolungdomar över 12 år kan ha rätt till stöd före och efter skoldagen samt under lov och studiedagar i form av fritidsverksamhet.

Korttidstillsyn ska ge barnet trygghet, omvårdnad och meningsfull sysselsättning.

Insatsen kan pågå fram till att den unge avslutat gymnasiesärskolan.

korttidstillsyn är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse

Korttidsvistele innebär att barnet tillfälligt vistas på korttidshem, hos en familj eller deltar i lägerverksamhet. Syftet med insatsen är att barnet ska erbjudas miljöombyte och rekreation samt att anhöriga ska få avlastning i omvårdnadsarbetet.

Insatsen kan vara regelbunden eller erbjudas vid akuta situationer. Den insatsberättigade ska ha inflytande även om han eller hon inte har rätt att själv bestämma exakt vilka veckodagar som korttidsvistelsen ska ske.

Korttidsvistels är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakt

Biståndshandläggare på

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn (reception): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 8:30-9:30


Stöd & Omsorg

Thomas Palm
Enhetschef. Stöd och omsorg
Tfn: 0140-686 18

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR