Tranås kommun

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhälls- och kulturlivet. En ledsagare ger kunden det stöd som krävs för att bryta isolering och få kontakt med andra. För att ansöka om insatsen kontakta en handläggare.


Som ledsagare är du timanställd eller så kombineras uppdraget med en tillsvidareanställning i annan verksamhet. Är du intresserad av att bli ledsagare, maila thomas.palm@tranas.se

Kontakt

Biståndshandläggare på

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn (reception): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR