Tranås kommun

Stödfamilj

Insatsen korttidsvistelse genom stödfamilj ger ett funktionsnedsatt barn möjlighet till miljöombyte och rekreation några dyn per månad. Anhöriga blir avlastade och ges möjlighet till avkoppling. För att ansöka om insatsen kontakta en handläggare.


Som stödfamilj erhåller du ett arvode och en omkostnadsersättning. Är du intresserad av att bli stödfamilj maila, caroline.wahrby@tranas.se eller thomas.palm@tranas.se

Kontakt

Biståndshandläggare på

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn (reception): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR