Tranås kommun

Hälso- och sjukvård

Akut sjukdom

Om du blir akut sjuk ska du i första hand vända dig till din läkare eller vårdcentral för att få vård eller behandling.

Hälso- och sjukvård i kommunen

Om det på grund av sjukdom eller stor funktionsnedsättning är omöjligt för dig att ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hälso- och sjukvård i hemmet.

Du kan behöva hälso- och sjukvård i hemmet under en period efter en sjukhusvistelse eller under en lång tid. Den kommunala hälso- och sjukvården är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar och där arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

För att få hälso- och sjukvård i hemmet krävs ett beslut från läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Det

Du eller närstående kontaktar din vårdcentral för att diskutera om du rätt till hälso- och sjukvård i hemmet.

Sjukvårdsinsatser

Sjukvårdsinsatser utförs av sjuksköterskor men de kan ibland ge en undersköterska i uppgift att utföra sjukvårdsinsatser. Det kan till exempel vara hjälp med läkemedel, sårvård eller provtagning.

Rehabilitering

Arbetsterapeuten ger råd om hjälpmedel, bedömer behov, ordinerar och provar ut hjälpmedel till exempel rullstolar. Behöver miljön förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder, så kallad bostadsanpassning, kan du kontakta arbetsterapeuten för bedömning av lämpliga åtgärder.

Sjukgymnasten ansvarar för träning, sjukgymnastik, rådgivning och utprovning av gånghjälpmedel som till exempel rollatorer. Träning och behandling utförs framförallt av hemtjänstpersonal men närstående kan också få instruktion för att kunna hjälpa till.

Har du synpunkter eller klagomål på vården?

Du kan lämna synpunkter eller klaga om det är något i vården som du inte är nöjd med. Detta kan du göra direkt till den verksamheten som du uppfattar gjort fel eller gå via Patientnämnden i regionen. Klicka på länken till höger "om du inte är nöjd med vården" så får du mer information.

Hälso- och sjukvårdsavgift

Avgiften för hälso- och sjukvård för den som är inskriven i Tranås kommuns hälso- och sjukvård är 604 kronor per månad

För den som inte är inskriven i Tranås kommuns hälso- och sjukvård  är avgiften 302 per besök eller max 604 kronor per månad.

Hjälpmedelsavgift

Avgift för förskrivet hjälpmedel är 52 kronor per månad oavsett hur många hjälpmedel kund har förskrivna. Avgiften betalas av den som är mellan 18 och 85 år. Är man beviljad insats enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller enbart har arbetstekniska hjälpmedel betalas ingen avgift för förskrivet hjälpmedel.

Avgiften räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Kontakt

Sjuksköterska,

Tfn: 0140-687 74
Telefontid vardagar kl 8.30-9.30

Arbetsterapeut och sjukgymnast

tfn: 0140-681 15
Telefontid vardagar kl 8.00-9.00

När du ringer upp kommer du till en röstbrevlåda där du lämnar namn och telefonnummer så blir du uppringd senare. Meddelanden som lämnas på telefonsvararen läses av flera gånger per dag.

Sektionschef för hälso- och sjukvården

Anna-Carin Svensson,
tfn 0140-68241 

Om du blir akut sjuk kontaktar du som vanligt vårdcentralen, 1177 eller 112.


Kvalitet & Uppföljning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS,Elisabeth Englund, tfn 0140-686 83


Senast ändrad:  2021-06-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR