Tranås kommun

Ansöka om hemtjänst

För att du, ung som gammal, ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din bostad kan du få stöd och hjälp i hemmet. Vi kan erbjuda många olika individuella lösningar på problem och det finns resurser som kan tillgodose de flesta behov, även om man bor i sitt hem.

Utgångspunkten för samtliga insatser, med stöd av Socialtjänstlagen, är att dessa ska stärka dina möjligheter att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Hur ansöker jag?

För att göra en ansökan kontaktar du Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning. När du fått kontakt med en handläggare bokas en tid för ett hembesök för att diskutera och utreda dina behov och önskemål. Utifrån denna utredning fattas sedan beslut om vilken form av stöd du har rätt till. Läs mer om detta i broschyren "Ditt behov i centrum".

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får du ditt biståndsbeslut hemskickat inom 3 veckor.

Vad kan man få hjälp med?

Hemtjänst beviljas utifrån dina individuella behov och kan omfatta service- och omvårdnadsinsatser. Det kan exempelvis vara hjälp med:

  • personlig omvårdnad, t ex personlig hygien, äta och dricka, klä sig och förflytta sig
  • service som inköp, städning, tvätt och mat
  • socialt stöd i det dagliga livet
  • ledsagning

Du beviljas inte hjälp för sådant som du själv kan göra eller kan få tillgodosett på annat sätt.

Du kan välja utförare - kommunen eller privat

I Tranås kan du välja om kommunen eller en privat utförare ska komma hem och ge hjälpen du har blivit beviljad. Biståndshandläggaren ger dig information om vilka utförare som finns att välja mellan i just ditt område. Mer information om val av utförare.

Avgifter

Mer information om avgifter i hemtjänsten finns på en särskild sida om Avgifter.

Överklaga beslut

Om du får avslag eller delavslag på din ansökan kan detta överklagas hos Förvaltningsrätten i Jönköping tfn: 036-156 500.
Vid avslag får du skriftlig information om hur du gör för att överklaga.


Kontakt

Biståndshandläggare på

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn (växel): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30

Senast ändrad:  2021-08-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR