Tranås kommun

Minnesstörningar/demens

Börjar du, din anhörige eller någon du känner att få problem medminnet eller svårigheter i vardagen? Då kan du kontakta Tranåskommuns demensteam. Vi svarar på frågor och gör utredningar isamband med minnesproblematik, kognitiv svikt ochdemenssjukdomar.

Demensteamet består av en demenssamordnare, demenssjuksköterska, sjuksköterska inom hemsjukvården, arbetsterapeut och biståndshandläggare. Vi samverkar med samtliga vårdcentraler i kommunen samt med Minnesmottagningen i Eksjö. Detta för att det ska bli en bra kontinuitet och helhet i samordning av insatser till personer med kognitiv svikt.

Demensteamet arbetar bland annat med:

  • Utredning av kognitiv svikt för personer i hemsjukvård.
  • Information om demenssjukdomar och regelbundna anhöriggrupper.
  • Utprovning av hjälpmedel efter behov.
  • Hembesök efter behov.
  • Stöd och hjälpinsatser i form av: hjälp i hemmet, avlösarservice,dagverksamhet, korttidsplats och växelvård med mera.
  • Råd och stöd i bemötande samt utbildning om demenssjukdomar till anhöriga och
    närstående.
  • Handledning och utbildning till personal.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta demensteamet om du önskar mer information, vill ha råd och stöd eller vill dela med dig av dina synpunkter och erfarenheter.

Fullmakt

Under fliken dokument finns förslag/mall på general och framtidsfullmakt.
Vid upprättande av en fullmakt, är det eget ansvar att ta del av dokumentets text
Samt ansvara för att lämnade uppgifter är korrekta.

För mer information läs gärna lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Jag vill helst bli kontaktad via
Jag vill helst bli kontaktad viaHantering av personuppgifter * (obligatorisk)
Hantering av personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR: https://www.tranas.se/gdpr

Kontakt

Demensteamet

Demenssjuksköterska
Tfn. 0140-686 36
Tisdagar 08.00-16.00

Demenssamordnare
Tfn. 0140-687 18
Måndag–torsdag 08.00-16.00

Arbetsterapeut/REHAB
Tfn. 0140-681 15
Vardagar kl. 08.00-9.00

Hemsjukvård
Tfn. 0140-687 74
Vardagar kl. 08.30-9.30

Biståndshandläggare
Nås via växeln: 0140-681 00
Vardagar kl. 08.30-9.30

Senast ändrad:  2021-08-17

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR