Tranås kommun

Överförmyndarenheten i Tranås kommun

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Tranås kommun finns en överförmyndare och en ersättare, som väljs av kommunfullmäktige för en period av fyra år. 

Frågor om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap

Den dagliga handläggningen av ärenden sköts av tjänstemän på överförmyndarenheten. Det är hit du ska vända dig om du har frågor om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. För att sökan om god man eller förvaltare använd blankett i rutan Blanketter. Ansökan för nära anhörig och anmälan för socialtjänst/vårdpersonal.

Överförmyndarenheten når du enklast via enhetens gemensamma e-postadress; overformyndare@tranas.se.

Under fliken E-tjänster högst upp på sidan kan du enkelt anmäla ditt intresse för att hjälpa en medmänniska.

OBS!
För att förhindra smittspridning av Covid-19 tar överförmyndarverksamheten endast emot bokade besök, detta gäller tillsvidare.

Ni är välkomna att kontakta oss på telefon 0140-683 21 måndag till fredag klockan 10.30-11.30 eller via e-post till overformyndare@tranas.se så försöker vi att lösa ert ärende.

Vi återkommer med uppdaterad information så fort ändring sker.

Vi har flyttat!

Från o med 1 december 2020 finns vi på N Storgatan 101. På N Storgatan finns inte någon reception, men det finns ett väntrum en trappa upp och en ringklocka att använda sig av då man vill besöka oss, så snart Cororna-läget förbättrats.


Kontakt

Överförmyndarenheten

Expedition: N Storgatan 101
Tfn: 0140-683 21

Telefontider: Mån - fre kl 10.30-11.30
Besökstider: Mån - fre kl. 10:30 - 11:30 - p g a Covid-19 endast bokade besök.

För att förhindra smittspridning av Covid-19 tar överförmyndar-verksamheten tillfälligt inte emot fysiska besök, detta gäller tillsvidare.

Överförmyndare:
Jan Gustavsson (M)

Överförmyndarens ersättare:
Håkan Joelsson (S)

Torbjörn Strand
Handläggare

Marie Jismyr
Handläggare

Senast ändrad:  2021-02-19

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR