Tranås kommun

Avlösarservice

Socialtjänsten i Tranås kommun erbjuder avlösarservice för att ge anhöriga och närstående möjlighet att lämna vårduppdrag. För att erhålla stöd ska följande kriterier uppfyllas:

  • Man ska bo i Tranås kommun och ha en maka/make/barn eller annan närstående över 18 år som man vårdar dygnet runt.
  • Omsorgstagarens vårdbehov ska bedömas vara långvarigt en förbättring inom sex månader kan inte förutses.
  • Anhörigvårdaren och omsorgstagaren ska bo tillsammans.

Följande principer ska gälla vid rätt till avgiftsfri avlösarservice:

  • Max 8 timmar/månad och minst 2 timmar/tillfälle, vardagar mellan kl. 08:00-17:00
  • Vardagar kl.17.00-21.00 kan beviljas i mån av tillgänglig personal.
  • Helger kan beviljas i mån av tillgänglig personal.
  • Outtagen tid kan ej föras över från en månad till en annan
  • Avlösning i hemmet utförs främst av omsorgspersonal. Avlösaren ska svara för den personliga omvårdnaden och tryggheten, men ska inte utföra någon form av boservice.

Följande förutsättningar gäller vid beviljande av stödet:

  • Avlösning ges med stöd av 5 kapitlet 10 § Socialtjänstlagen (SoL).
  • Anmälan ska ske senast en vecka i förväg. Förutom under sommarmånaderna då ansökan ska vara inne tre veckor i förväg.

Anmälan om avlösarservice

För 8 timmars fri avlösning per månad för anhörigvårdare.Jag anmäler om avlösning i hemmet
Jag anmäler om avlösning i hemmet


Jag har tagit del av gällande riktlinjer (se text ovan):
Jag har tagit del av gällande riktlinjer (se text ovan):


Hantering av personuppgifter * (obligatorisk)
Hantering av personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR: https://www.tranas.se/gdpr

Anhörigstöd

Janet Zander
Anhörigsamordnare
Tfn: 0140-68159

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2021-05-31

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR