Tranås kommun

Social gemenskap och aktivitet

I Tranås kommun finns dagverksamheter för äldre och dementa. Här ges möjlighet till social gemenskap och aktiviteter någon eller några dagar i veckan. Det finns tre olika dagverksamheter samtliga anpassade efter olika behov. För att besöka någon av dagverksamheterna krävs ett biståndsbeslut, kontakta Utredningsenheten - Äldre och funktionsnedsättning.

Stig in och Tranan

Här finns det plats för sammanlagt 16 besökare per dag, måndag-fredag. Dagverksamheterna finns på seniorboendet Berget, som ligger centralt i Tranås.

Ågläntan

Ågläntan är för personer med demensdiagnos som bor i ordinärt boende. Det finns plats för upp till åtta besökare per dag, måndag-fredag. Ågläntan finns på Östanå som ligger centralt i Tranås.

Avgift dagverksamhet

Avgiften är 68,75 kronor per dag. Vill du ha hjälp med att ta dig till dagverksamheten betalar du hälften av avgiften för linjetrafikens zontaxa. Avgiften är 16,50 kronor per enkelresa. Har du hemtjänst och/eller trygghetslarm minskas avgiftsutrymmet med 35,82 kronor per dag samt för de resor som överstiger 18 stycken enkelresor per månad.

Kontakt

Biståndshandläggare på

Utredningsenheten - Äldre och funktionsnedsättning

Tfn: växel 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 8.30-9.30


Relaterade sidor

Senast ändrad:  2021-09-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR