Tranås kommun

Att vara kontaktfamilj

Det finns många skäl till att ett barn behöver en kontaktfamilj. Det kan  vara ett barn som saknar ett fungerande nätverk, ett barn som behöver extra stöd och stimulans eller unga föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll. De flesta barn som får en kontaktfamilj är mellan 4-10 år.

Vad innebär det att vara en kontaktfamilj?

Att vara kontaktfamilj innebär att man tar emot ett barn i sitt hem 1-2 helger/månad. Ni låter barnet finnas med i ert vardagsliv och ni ska ha tid att ägna er åt barnet. Ibland kan barnets förälder behöva stöd i form av  uppmuntran, tips eller en pratstund.

Vi ställer inga formella krav på utbildning. Däremot att familjen är frisk, har stabil ekonomi och tid och plats för att ta emot ett barn i hemmet. En kontaktfamilj kan vara en eller två vuxna vars egna barn har flyttat hemifrån, en eller två vuxna utan barn eller en barnfamilj som känner att de har tid och intresse att ta emot ytterligare barn. Det är viktigt att en kontaktfamilj är intresserad av människor och är öppen för andra människors livsvillkor och levnadssätt. Uppdraget som kontaktfamilj kan pågå under kortare eller längre tid.

En utredning måste göras

Innan ni blir en kontaktfamilj utreds ni genom hembesök, intervju och registerkontroller. Allt för att lära känna er och säkerställa barnets bästa. Barns problematik och behov ser olika ut och det är viktigt att rätt barn får rätt kontaktfamilj. Detta innebär att det ibland tar tid innan vi ber er ta ett uppdrag som kontaktfamilj.

Ekonomisk ersättning

Som kontaktfamilj får ni en ersättning för ert uppdrag i form av ett arvode och en omkostnadsersättning. Ersättningen regleras i ett avtal mellan kontaktfamiljen och socialtjänsten. Barnet är försäkrat genom Tranås kommun under den tid barnet vistas hos er.

Fyll i intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj, fyll i intressanmälan till höger eller kontakta familjehemssekreterarna på telefon eller mail om du vill veta mer.

Kontakt

Socialtjänsten

Ida Lövlin Vistrand
Familjehemssekreterare
Tfn: 0140-686 50

Martina Hovbrandt
Familjehemssekreterare
Tfn: 0140-687 46

Senast ändrad:  2021-02-02

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR