Tranås kommun

Stöd till personer med psykosociala problem

 
Socialtjänstens socialsekreterare på Vuxenenheten arbetar med att utreda behov av stöd till vuxna med psykosocial problematik.  Exempel på psykosocial problematik kan vara kriminalitet, social isolering, risk för hemlöshet mm.  

Hjälp som kan erbjudas är insatser såsom kontaktperson.

Kontakt

Socialsekreterare på Vuxenenheten

Tfn (reception): 0140-681 36

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 8:30-9:30

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2019-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR