Tranås kommun

Mer information om kontaktperson


En kontaktperson får inte ersätta professionella behandlingsinsatser, vara juridisk företrädare, stödja med ekonomiska frågor eller ta över det den enskilde kan.

För att erhålla kontaktperson skall du som söker:

  • Vara i behov av social gemenskap
  • Vara i behov av hjälp med att bryta isolering och fungera bättre i vardagen.
  • Ha svårigheter med att organisera ditt sociala liv och blir därför lätt passiviserad.
  • Ha svårigheter att självständigt komma ut på sådant du är intresserad av.
  • Vara i behov av utevistelse så väl promenader som delaktighet i samhället. Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) träder in om behovet av stöd och hjälp inte kan tillgodoses på annat sätt.

Hur ansöker du om kontaktperson?

Du ansöker själv om kontaktperson till socialtjänsten. Ansökan kan vara skriftlig, muntlig, via telefon eller mail.


Vad händer när du lämnat din ansökan?

En utredning inleds för att klargöra din situation och utreda ditt behov av kontaktperson.

När utredningen är färdigställd meddelas du om din ansökan beviljats eller blivit avslagen.

Om du fått din ansökan beviljad påbörjas rekrytering av kontaktperson. Rekryteringsprocessen tar olika lång tid beroende på tillgången av kontaktpersoner men verkställs så snart som möjligt. Om du får ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet.


Kontakt

Utredningsenheten - Barn, unga & vuxna


Tfn; 0140 - 681 00

Telefontid må-fre 08.30-09.30

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR