Tranås kommun

Taxor och avgifter för 2018

Här hittar du aktuella avgifter avseende vatten, avlopp och avfall.

Vatten- och avloppstaxor

Rörlig avgift

Pris inkl. moms

Vatten och avlopp per m³

22,11 kr

Vatten per m³

8,43 kr

Avlopp per m³

13,68 kr

 

Fast avgift mät.storlek

Pris inkl. moms

Qn 2,5 och Q3 4 villamätare

2 860 kr

Qn 6 och Q3 6

9 025 kr

Qn 10 och Q3 10

17 595 kr

 


Avfallstaxa

Villor och fritidshus

Årskostnad inkl. moms

Villa 190 l kärl 26 hämtningar/år

1 969 kr

Villa 240 l kärl 26 hämtningar/år

2 277 kr

Fritid 190 l kärl 11 hämtningar/år

1 031 kr

 

Flerfamiljshus och företag

Årskostnad inkl. moms

Flerfamiljslägenhet 190 l kärl 26 hämtningar/år

1 207 kr

Flerfamiljslägenhet 240 l kärl 26 hämtningar/år

1 515 kr

Flerfamiljslägenhet 370 l kärl 26 hämtningar/år

2 235 kr

Flerfamiljslägenhet 660 l kärl 26 hämtningar/år

3 908 kr

Fast avgift för flerfamiljshus per lägenhet/år

435 kr

Fast avgift för företag per anläggning/år

435 kr

Slamtömning

Pris inkl. moms

Hämtningsavgift trekammarbrunn/tank upp till 3 kbm

507 kr

Tillägg tömningsavgift per kbm mer än 3 kbm

118 kr

Slambehandlingsavgift per kbm

159 kr

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carlos Garcia
VA- och avfallschef
Tfn: 0140-681 96

Senast ändrad:  2014-06-17

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR