Tranås kommun
Barnens stora kampanj mot nedskräpning. Anmäl dig senast 31 maj.

Barnens stora kampanj mot nedskräpning. Anmäl dig senast 31 maj.

Faran är inte över. Slappna inte av än.

Faran är inte över. Slappna inte av än.

Sök sommarjobb inom stöd och omsorg!

Sök sommarjobb inom vården, tranas.se/vikarie

Oro - corona

Hitta direkt

Digital anslagstavla

Aktuellt

Samlad information om corona och covid-19

Publicerad 2021-03-19

Här hittar du Tranås kommuns samlade information om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Bosch tar över Cheap Mondays lokaler

Publicerad 2021-04-15

Nu är kontrakt på plats för ny hyresgäst i Cheap Mondays tidigare lokaler i EFG-huset. Bosch Thermoteknik tar omgående över de över 5000 kvadratmeter stora lokalerna.

Omledning av trafik vid Junkaremålsstrand

Publicerad 2021-04-08

Omledning av trafiken vid Junkaremålsstrand förlängs till måndag v 16 på grund av att man vid arbetet upptäckt att en befintlig ledning är skadad av rötter och även den ledningen behöver bytas ut.

Investeringar i cykel- och gångbanor i Gripenberg

Publicerad 2021-04-07

Under åren 2015 till 2020 har Tranås kommun tillsammans med Trafikverket utfört flera insatser för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister i Gripenbergs samhälle.

Förtydligande angående erbjudande från företaget Gravskötsel & omvårdnad

Publicerad 2021-04-06

Park- och griftegårdsavdelningen har blivit kontaktad av flera kunder som har fått ett erbjudande från företaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB, angående tvätt av gravsten.

Nya tomter till försäljning i Norraby fyra

Publicerad 2021-03-31

Tranås kommun har nyligen släppt nya tomter i området Norraby fyra. Tomterna som nu ligger ute till försäljning innefattar 29 småhustomter och 4 tomter för flerbostadshus. Under hösten 2021 planerar kommunen att tilldela tomterna till de som anmält sitt intresse.

Invånarantal i Tranås

Antal personer 31/12 2019: 19003
Antal personer 31/12 2018: 18987
Antal personer 1/1 2009: 18066

Tranås arbetar med Agenda 2030 och
de global målen för att uppnå en
hållbar utveckling.

Tranås är en växande och framtidsfokuserad kommun som ser möjligheter och vågar prova nya metoder.

Kontakt

Besöksadress: Stadshusplan 1
Postadress: 573 82 Tranås
Telefon: 0140 - 681 00
E-postadress: tranas.kommun@tranas.se

Öppettider Stadshusets reception

Måndag - fredag 07:30-16:30.
Dag innan röd dag stänger Stadshusets reception kl. 12.00.

Kommunens växel 0140 - 681 00

Öppettider: måndag - fredag 07:30-16:30
Dag innan röd dag stänger växeln kl. 12.00.

Tranås Direkt 0140 - 687 90

Öppettider: måndag-fredag 10:00-18:00, lördag 10:00-14:00

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranaskommun@tranas.seOm webbplatsen