Tranås kommun
Smålands litteraturfestival 2021. Digital festival 3 - 6 februari.

SmåLit 2021

Det är allvar nu! Ta ditt ansvar. Följ de skärpta råden.

Det är allvar nu! Ta ditt ansvar. Följ de skärpta råden.

Oro - corona

Hitta direkt

Digital anslagstavla

Aktuellt

Samlad information om corona och covid-19

Publicerad 2020-12-22

Här hittar du Tranås kommuns samlade information om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Fritidsaktiviteter för barn och unga återupptas

Publicerad 2021-01-22

Från och med 25 januari kommer Tranås kommun återigen att öppna sina inomhuslokaler för föreningsverksamhet som vänder sig till barn och unga upp till och med 16 år.

Rekommendationen att hålla 15-timmarsbarn hemma förlängs ytterligare

Publicerad 2021-01-22

Med anledning av den stora smittspridningen i samhället så förlängs rekommendationen att barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga tillfälligt avstår från sin 15-timmarsplacering till och med 14 februari 2021.

Aktuell lägesbild inom Socialtjänsten vecka tre

Publicerad 2021-01-21

Här följer en lägesbild avseende covid-19-situationen i Socialtjänsten i Tranås kommun för vecka två.

VA arbete i Oberga

Publicerad 2021-01-20

Söndagen den 24 januari startar vi ett VA arbete i Oberga.

Omledning av trafik vid Junkaremålsstrand

Publicerad 2021-01-19

Under veckorna 4-6 kommer trafiken att ledas om på grund av arbetet vid Junkaremålsstrand.

Invånarantal i Tranås

Antal personer 31/12 2019: 19003
Antal personer 31/12 2018: 18987
Antal personer 1/1 2009: 18066

Tranås arbetar med Agenda 2030 och
de global målen för att uppnå en
hållbar utveckling.

Tranås är en växande och framtidsfokuserad kommun som ser möjligheter och vågar prova nya metoder.

Kontakt

Besöksadress: Stadshusplan 1
Postadress: 573 82 Tranås
Telefon: 0140 - 681 00
E-postadress: tranas.kommun@tranas.se

Öppettider Stadshusets reception

Måndag - fredag 07:30-16:30.
Dag innan röd dag stänger Stadshusets reception kl. 12.00.

Kommunens växel 0140 - 681 00

Öppettider: måndag - fredag 07:30-16:30
Dag innan röd dag stänger växeln kl. 12.00.

Tranås Direkt 0140 - 687 90

Öppettider: måndag-fredag 10:00-18:00, lördag 10:00-14:00

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranaskommun@tranas.seOm webbplatsen