Tranås kommun

Välkommen till kommunens arkiv

Kommunarkivet är kommunens minne där allt väsentlig information sparas. Med arkivlagens ord: De är en del av det nationella kulturarvet.  Arkivhandlingar som ej är sekretessbelagda är tillgängliga även för allmänheten. Arkivverksamheten fungerar som stödfunktion till kommunens samtliga verksamheter gällande dokumenthantering, arkivering och arkivforskning.

Arkivförteckning

Handlingar från kommunens verksamheter finns bevarade från 1863 fram till idag. Här kan du läsa arkivförteckningen för nuvarande Tranås kommun och de äldre kommunerna som nu ingår i Tranås kommun.


Kontakt

Kommunledningskontoret

Lisette Carlsson
Arkivassistent
Tfn: 0140-682 36

Yvonne Haglund
Arkivassistent
Tfn: 0140-682 36

För dig som forskar:

E-post: Tranås kommuns centralarkiv
Tfn: 0140-682 36

Senast ändrad:  2018-01-09

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR