Tranås kommun

Vård- och omsorgsrådet med KPR

Vård- och omsorgsrådet med Kommunala Pensionärsrådet (KPR) lyder under Socialnämnden och ska vara ett forum för ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för pensionärs- och funktionsnedsattas organisationer i Tranås. Huvudsyftet är att stärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre och funktionsnedsatta.

Politiker och intresseorganisationer

Ordförande i VO-rådet med KPR är Socialnämndens ordförande. Därutöver finns ytterligare en politiskt förtroendevald ledamot samt representanter för pensionärers och funktionsnedsattas intresseorganisationer.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR