Tranås kommun
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kommunledningsförvaltningen

På förvaltningen finns ekonomiavdelning, kansliavdelning, HR-avdelning, dataavdelning, tillväxtavdelning och avdelningen för samhällsskydd och beredskap. Tillsammans utgör de kommunledningsförvaltningen.


Namn - E-post

Titel

Telefon

Bertil Fång

Tf kommundirektör

0140-682 51

Henrik Nilsson

Räddningschef

0140-682 52

Kjell Pettersson

Datachef

0140-682 96

Gustav Liljenström

HR-chef

0140-681 63

Malin Wolf

Ekonomichef

0140-681 30

Mikaela Höjdevall

Kanslichef

0140-687 45

Tom Åge Johannesen 

Tillväxtchef

0140-681 65

 

Kontakt

Kansli

Stadshuset
573 82 Tranås

Registrator/administrativ assistent:

Lasse Sirviö       0140-684 87

Kommunsekreterare:

Eva Klahr           0140-681 49

Cecilia Undfors   0140-686 71

Senast ändrad:  2019-10-14

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR