Tranås kommun
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kommunledningsförvaltningen

På förvaltningen finns ekonomi- och upphandlingsavdelning, kansliavdelning, dataavdelning, tillväxtavdelning och avdelning för samhällsskydd och beredskap. Tillsammans utgör de kommunledningsförvaltningen.


Namn - E-post

Titel

Telefon

Pär Thudeen

Kommundirektör

0140-681 16

Henrik Nilsson

Räddningschef

0140-682 52

Gustav Flogén

Digitaliseringschef

0140-682 35

Malin Wolf

Ekonomichef

0140-681 30

Mikaela Höjdevall

Kanslichef

0140-687 45

Tom Åge Johannesen 

Tillväxtchef

0140-681 65


Kontakt

Kansli

Stadshuset
573 82 Tranås

Registrator/administrativ assistent:

Lasse Sirviö       0140-684 87

Kommunsekreterare:

Eva Klahr 0140-681 49

Cecilia Undfors   0140-686 71

Senast ändrad:  2021-02-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR