Tranås kommun

Park- och griftegårdsavdelningen

Parkverksamheten ansvarar för anlagda parker och lekplatser. Vi sköter kommunens skogar, naturreservat och vattendrag samt uthyrning av kolonilotter i Stoeryd, Fällan och Hjälmaryd.

Griftegårdsverksamheten ansvarar för begravningsverksamheten i Tranås kommun. Det innebär skötsel av samtliga sex begravningsplatser inom kommunen, ordna gravplatser, gravsättning och kremering. Vi tillhandahåller lokal för begravningsceremonin, vilken ska kunna användas av alla, oavsett trosinriktning.

Välkommen att kontakta oss.


Namn - E-post

Titel

Telefon

Mikael Åhman

Avdelningschef

0140-683 24

Daniel Svensson

Arbetförman park

0140-683 51

Anders Göransson

Arbetförman griftegård

0140-683 74

Elisabeth Myrsell Borg

Administratör

0140-683 76

Marie Andersson

Administratör

0140-683 22


Kontakt

Nya Griftegården

Ängarydskapellet

Griftegårdsgatan 1
573 41 Tranås

Expeditionstid: 08.00-15.00
Tfn: 0140-683 22, 0140-683 76

Senast ändrad:  2021-08-19

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR