Tranås kommun

Socialtjänsten

Förvaltningen arbetar med ärenden inom Individ- och familjeomsorg, Stöd & Omsorg för personer med funktionsnedsättning och Äldreomsorg. Inom förvaltningen finns också Arbetscentrum, som är ett resurscentrum för arbetsmarknadsåtgärder.

Socialtjänstens förvaltningskontor finns i Stadshuset.


Förvaltningskontor

Pär Thudéen
Socialchef
Tfn: 0140-688 54

Lasse Jansson
Kvalitets- o utvecklingschef
Tfn: 0140-687 13

Elisabeth Englund
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tfn: 0140-686 83

Maria Ehrlin Brege
Verksamhetsutvecklare/lokalsamordnare
Tfn: 0140-687 47

Kristina Åberg
Systemförvaltare
Tfn: 0140-682 14

Conny Israelsson
Systemförvaltare
Tfn: 0140-687 51

Elma Foric
Ekonom
Tfn: 0140-685 55

Monica Ahlénius
Ekonom
Tfn: 0140-683 04

Marie Ibrevik
Nämndsekreterare
Tfn: 0140-681 76

Yvonne Norberg
Sekreterare/assistent
Tfn: 0140-683 03

Ulla-Britt Blomgren
Alkohol- o tobakshandläggning, avgifter
Tfn: 0140 - 681 95

Äldreomsorg

Vårdnavet, Västra vägen 5 

Ingela Sundell
Sektionschef
Hemtjänst, daglig verksamhet
och hälso- och sjukvård
Tfn: 0140-687 68

Lena Hägg-Råsberg
Sektionschef särskilt boende
Tfn: 0140-686 44

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 22


För information om stöd och
ekonomiskt bistånd kontakta
receptionen tfn 0140-681 36.

Camilla Tjäder
Sektionschef
Individ- o familjeomsorg
Tfn: 0140-681 83

Birgitta Ljungmark
Enhetschef Barn- o familjeenheten
Tfn: 0140-681 39

Angelica Freeman
Enhetschef, Vuxenenheten
Storgatan 52 
Tfn: 0140-685 61

Stöd & Omsorg för personer
med funktionsnedsättning

Storgatan 101

Daniel Skårstedt
Sektionschef
Tfn: 0140-686 55

 

Kontakt

Socialtjänsten

Stadshuset
573 82 Tranås
Tfn: 0140-681 00 (växel)

Socialjour

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du socialjouren via SOS-Alarm på tfn 112.

Du kan också kontakta polisen eller ringa 

Kommunens servicenummer

(Går att ringa dygnet runt)
Tfn: 0140-68 112


Lämna synpunkter

Synpunkter lämnas via Kommunens E-tjänst

Synpunkter & förbättringsförslag

Senast ändrad:  2018-11-08

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR