Tranås kommun

Socialtjänsten

Förvaltningen arbetar med ärenden inom Individ- och familjeomsorg, Stöd & Omsorg för personer med funktionsnedsättning och Äldreomsorg.

Socialtjänstens förvaltningskontor finns i Stadshuset.


Förvaltningskontor

Stadshuset

Lasse Jansson
Socialchef
Tfn: 0140-681 00

Ulla-Britt Blomgren
Alkohol- o tobakshandläggning
Tfn: 0140 - 681 95
Avgifter
Tfn: 0140 - 681 00

Maria Ehrlin Brege
Verksamhetsutvecklare
Tfn: 0140-687 47

Elisabeth Englund
Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS
Tfn: 0140-686 83

Marie Ibrevik
Nämndsekreterare
Tfn: 0140-681 76

Conny Israelsson
Systemförvaltare
Tfn: 0140-687 51

Yvonne Norberg
Sekreterare/assistent
Tfn: 0140-683 03

Kristina Åberg
Systemförvaltare
Tfn: 0140-682 14

Äldreomsorg

Vårdnavet, Västra vägen 5 

Maria Johansson
Sektionschef
Hemtjänst
Tfn: 0140-687 68

Lena Hägg-Råsberg
Sektionschef särskilt boende
Tfn: 0140-686 44

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 22


För information om stöd och
ekonomiskt bistånd kontakta
receptionen tfn 0140-686 80.

Angelica Freeman
Sektionschef
Individ- o familjeomsorg
Tfn: 0140-685 61

Stöd & Omsorg för personer
med funktionsnedsättning

Storgatan 101

Daniel Skårstedt
Sektionschef
Tfn: 0140-686 55


Kontakt

Socialtjänsten

Stadshuset
573 82 Tranås
Tfn: 0140-681 00 (växel)

Socialjour

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du socialjouren via SOS-Alarm på tfn 112.

Du kan också kontakta polisen eller ringa 

Kommunens servicenummer

(Går att ringa dygnet runt)
Tfn: 0140-68 112


Lämna synpunkter

Synpunkter lämnas via Kommunens E-tjänst

Synpunkter & förbättringsförslag

Senast ändrad:  2021-04-12

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR