Tranås kommun

Agenda 2030 och Globala målen

Agenda 2030 och de globala målen

De globala målen är en mycket omfattande plan (Agenda 2030) som antogs 2015 av FN:s generalförsamling. Alla 193 medlemsländer i FN står bakom målen. Därför ger de en stor möjlighet att forma framtiden till det bättre. Världens ledare ha antagit 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

  • Att utrota fattigdom och hunger.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen samt skydda planeten och dess naturresurser.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås i alla länder och för alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. En utveckling som skyddar vår planet, utrotar fattigdom och genererar en god välfärd för alla människor.

 


Kommuner, landsting och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan. Då de genomför politiken och förändrar samhället, är länken mellan medborgare och beslutsfattare och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal nivå.

Tranås kommun är med i Glokala Sverige som är en utbildningsinsats inom FN förbundet. Under våren 2019 har politiker och tjänstemän fått del av insatsen genom seminarier och workshop.

Kontakt

Annsofie Sarenäs

Miljöstrateg
Tfn: 0140-688 16

Agnetha Karlsson

Folkhälsosamordnare
Tfn: 0140-683 32

Se filmen Agenda 2030 i Jönköpings län

Senast ändrad:  2019-11-13

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR