Tranås kommun

Alkohol, narkotika, doping och tobak - spel (ANDT)

ANDT är en förkortning för alkohol, narkotika, doping och tobak - spel och Tranås kommun ställer sig bakom handlingsplanen för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län

Utgångspunkt i detta arbete är den nationella strategin för ANDT-politiken med det övergripande målet

Ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Målet innebär:

  • en nolltolerans mot narkotika och dopning
  • att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak
  • att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

Alkohol- och drogrådgivning för dig mellan 13-21 år

Ta kontakt med Vilja. Läs mer här >>

Vuxenteamets öppenvård

Ta kontak med Vuxenteamet. Läs mer här >>

  

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR