Tranås kommun

Hälsans bestämningsfaktorer

Folkhälsoarbete bygger på hälsans bestämningsfaktorer och att arbeta förebyggande kräver ett långsiktigt arbete där samverkan är en viktig del. Eftersom flera faktorer har inverkan på vår hälsa och vårt välmående är det viktigt att ett folkhälsoperspektiv genomsyrar kommunens övergripande arbete. De faktorer som syns i de inre delarna av bilden kan påverkas både av oss själva och andra. Åldern, kön och arv som ligger längst in påverkar också folk­hälsan men är inget vi kan styra över. Många av de faktorer som syns i de yttre delarna påverkas av samhället, exempelvis av kommunen.

Nedan visas bestämningsfaktorerna som har inverkan på folkhälsan och viktigt är att se sambandet mellan samhälleliga förutsättningar och hälsoutveckling

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Agnetha Karlsson
Folkhälsosamordnare
Tfn: 0140-683 32

Senast ändrad:  2020-02-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR