Tranås kommun

Stadsvision 2010 - 2040

Under 2008 fattade kommunstyrelsen ett beslut om att det ska utarbetas en stadsvision för Tranås tätort. Syftet med visionen är att få förslag till stans framtida struktur och utformning med ett perspektiv på 30 år. "Människan i centrum" är ett genomgående tema.

TCG har använt arkitektförslag och översiktsplan som inspirationskälla och verktyg och arbetat i ett klimat av konsensus och öppenhet. Externa influenser har vävts samman med gruppmedlemmarnas egna tankar och idéer i en gobeläng som bit för bit fått allt skarpare konturer.

Kontakt

TCG - Tranås City Grupp

Arbetsgrupp

Tom Johannesen
Avdelningschef tillväxtavdelningen
Tfn: 0140-681 65

Senast ändrad:  2019-10-28

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR