Tranås kommun

Mottagande av nyanlända i Tranås kommun

Tranås kommun tar emot nyanlända utifrån bosättningslagen. Arbetsmarknads- och integrationsenheten ansvarar för mottagandet av nyanlända till kommunen. Utifrån bosättningslagen ska alla kommuner i Sverige ordna med boende för ett förutbestämt antal personer, vilket länsstyrelsen samordnar.

Om du fått beviljat uppehållstillstånd i Sverige kan du välja att bosätta dig vart du vill i landet.

Kommunens ansvar

Det här hjälper kommunen till med för dig som är nyanländ:

  • att ordna bostad
  • praktisk hjälp vid bosättning
  • sfi-undervisning
  • kurs i samhällsorientering
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg
  • insatser inom det sociala området.

Etableringsprogrammet

Arbetsförmedlingen ansvarar för etablering av flyktingar. Etableringsreformen kan omfatta dig som är nyanländ med uppehållstillstånd i arbetsför ålder (20-64 år). Om du är bosatt i kommunen kan dina anhöriga omfattas av etableringsreformen om de ansökt om uppehållstillstånd. Etableringsreformen ska underlätta samarbetet mellan olika myndigheter och underlätta processen för dig som nyanländ att hitta arbete, bostad, barnomsorg, utbildning och försörjning. Målet med etableringstiden är att du ska vara självförsörjande efter genomgången etableringstid.

Läs om etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingens webbplats

Lagen kan ändras

Den svenska lagstiftningen gällande flyktingmottagning ändras samtidigt som omvärlden ändras. På Migrationsverkets webbplats finns aktuell information.

Till Migrationsverkets webbplats

Är du ny i Sverige?

Behöver du hjälp med frågor om samhället? Kom till öppen mottagning på fredagar kl. 10.00-10.45 på Ydrevägen 15, ingång vid Black Bull. Integrationskonsulent som pratar arabiska och svenska är tillgänglig. Tolk på annat språk kan bokas.

Engagera dig

Om du som medborgare vill engagera dig i mottagandet av nyanlända, besök servicekontoret Tranås direkt eller stadsbiblioteket för mer information.

Kontakt

Socialtjänsten

Individ- och familjeomsorgen
Storgatan 22
573 82 Tranås
Tfn: 0140-681 36

Tranås direkt

Storgatan 22
573 82 Tranås
Tfn: 0140-687 90

Senast ändrad:  2021-06-30

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR