Tranås kommun

Information till gymnasieelever som söker Tranås Kommuns feriejobb 2021

Ansökan

 • Sker endast via Tranås Kommuns hemsida, ansökningsportalen är öppen 15/2- 4/4
 • Arbetsmarknadsenheten meddelar via SMS när du fått feriejobbet måndagen den 19/4.
 • Även du som INTE fått feriejobb kommer att få ett SMS måndagen den 19/4.
 • Du måste bekräfta via SMS om du antar ditt feriejobb eller INTE senast den 30/4 med ditt namn.
 • Är du inte intresserad av feriejobbet du blir erbjuden måste du kontakta oss på Arbetsmarknadsenheten så att vi kan erbjuda din plats till någon annan. Fortsätt sök sommarjobb på egen hand, även om DU lämnar in en ansökan om feriejobb. Tänk på att jobb ger betydligt högre lön än feriejobb!

Löneutbetalning

 • Du får betalt för max 90 timmar av Tranås Kommun Lönen 70 kr/tim. Den som erbjuds ytterligare timmar utöver de 90 timmar ska då komma överens med arbetsgivaren om lön och ingå nytt anställningsavtal. Nytt anställningsavtal är nödvändigt för att försäkringar ska gälla.
 • Extra ersättning för obekväm arbetstid, semesterersättning eller sjuklön betalas inte ut av Tranås Kommun.
 • Tidrapporten ska fyllas i på arbetsplatsen och skrivas under av Dig och Din handledare.
 • Tidrapporten samt ditt omdöme ska läggas i ett kuvert och märkas Feriejobb och lägga det i postlådan i Stadshuset vid stora Entrén din sista arbetsdag.
 • Lönen betalas ut den 27:e i varje månad, under förutsättningen att man lämnat in sin tidrapport i tid, annars betalas den ut nästkommande månad.
 • Om man blir sjuk under tiden man har sitt feriejobb ska man sjukanmäla sig till sin handledare på arbetsplatsen. Du får endast betalt för de timmar du arbetar.

Skatteverket

 • Du som feriejobbar och tjänar mindre än 20 135 kronor under året 2021 behöver inte betala skatt. Den blanketten fyller du i och skickar tillbaka i det frankerade kuvertet tillsammans med anställningsbeviset som du har skrivit under.

Kontakt

Arbetsmarknad & integrationsenheten

Ydrevägen 15
573 82 Tranås

Marita Lagerqvist
Arbetskonsulent
Tfn. 0140-688 91, 072-147 12 23

Senast ändrad:  2021-02-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR