Tranås kommun

Kretsloppsprojektet - Aneby & Tranås

Grannkommunerna Aneby och Tranås samarbetar med lantbruket i ett gemensamt projekt för att separera, samla in och behandla toalettavfall. Här kan du läsa mer om projektet.

Deltagare

AMAQ, Aneby kommun, Tranås kommun och lokala lantbrukare.

Projektets mål

Ett hållbart kretslopp för små avlopp ska förverkligas i Aneby och Tranås kommun genom att näringsämnen från separerat toalettavfall från enskilda avlopp återförs till jordbruksmark.

Kretsloppsanpassat avlopp

Ett kretsloppsanpassat avlopp innebär att man separerar toalettvattnet från bad-,disk- och tvättvattnet (BDT-vattnet). Toalettvattnet samlas upp separat, med liten utspädning av spolvatten. BDT-vattnet behandlas på plats i en traditionell avloppsanläggning, till exempel trekammarbrunn + infiltration. 

Det mesta av näringen finns i toalettvattnet, medan de största mängderna av exempelvis tungmetaller och kemikalier finns i BDT-vattnet. Genom att hantera toalettavfallet separat får man en produkt av hög kvalitet som kan användas som gödselmedel i jordbruket.

Idén till kretsloppsanpasat avlopp kommer från LRF som tagit fram en kretsloppsmodell för den här typen av avloppslösning.

Kretsloppsanläggning

Vår pilotanläggning för ureahygienisering av insamlat toalettvatten togs i drift  hösten 2018. Våren 2020 spreds gödselprodukten på åkermark för första gången.

Anläggningen består av en flytgödselbrunn som försetts med ett tak av självbärande plåt. Insamlat toalettvatten från slutna tankar töms i brunnen och behandlas genom att man tillsätter urea och lagrar det under några månader. Detta minskar smittorisken, vilket gör att toalettavfallet kan spridas på åkermark, så att näringen kommer till nytta.

Exempel på andra kommuner som har kretsloppsanläggningar är Västervik, Uddevalla och Töreboda.

Kontakt

Tranås kommun

Erik Wahlström
Miljöinspektör
Tfn: 0140-682 24

Linnea Sund
Miljöingenjör
Tfn: 0140-681 40

Aneby kommun

Per-Olof Kättström
Miljöinspektör
Tfn: 0380-46 209

AMAQ

Elin Wilhelmsson
Energi- och miljöingenjör
Tfn: 0380-463 82

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2021-01-22

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR