Tranås kommun

Bokslut & budget

Bokslut i korthet Tranås kommun

Här hittar du det så kallade "populärbokslutet" för Tranås kommun med koncern. Varje vår skickas denna version av bokslutet ut till alla hushåll i Tranås kommun.


Budget

Här hittar du budgetmaterial för Tranås kommun som kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen har beslutat (eller föreslås besluta) om. From år 2012 återfinns budgetprocessens samtliga versioner här (i kronologisk ordning: Budgetberedningens förslag-Kommunstyrelsens förslag-Kommunfullmäktiges beslut)


Budgetuppföljning

Här hittar du budgetuppföljningar för Tranås kommun som kommunfullmäktige har beslutat (eller föreslås besluta) om.


Delårsrapport

Här hittar du delårsrapporter för Tranås kommun som kommunfullmäktige har beslutat (eller föreslås besluta) om.


Årsredovisning

Här hittar du årsredovisningar för Tranås kommun som kommunfullmäktige har beslutat (eller föreslås besluta) om.

Kontakt

Malin Wolf

Ekonomichef
Tfn: 0140-681 30

Senast ändrad:  2019-06-19

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR