Tranås kommun

Digital anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Tranås kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset. Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-07-11

Paragrafer 

284-300

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens centraladministration, Stadshuset, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  • Anslag
  • Arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-07-05

Paragrafer 

279-283

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Stadhuset, Tranås

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-06-25

Paragrafer 

113-115

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

https://www.tranas.se/download/18.2a0c12bc163f71d3437ace/1530607033156/Protokoll+soicaln%C3%A4mnd+180625.pdf

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-06-19

Paragrafer 

119-154

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Länk till protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-06-11

Paragrafer 

§§ 59-76

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  • Anslag

Kungörelse

Ingen värde angivet

Fordon flyttade av Tranås kommun enligt Lag(1982:129 och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Datum: 20180608


Datum för inträffande

Plats för inträffande

Fordonets reg.nummer

20180321

P-plats V. vägen

ANB 355 (skrot)

20180326

P-plats Beckhemsv. 12

FFG 894

20180607

P-plats V.vägen

PNT 595

20180608

Vallgatan 12

PFX 181

 

Fordon som flyttas ställs upp på kommunens särskilda uppställningsplats.

Fordon som hämtas ut behöver ej lämnas ut förrän kostnaderna för flyttning och förvaring ersatts under förutsättning av fordonet inte fråntagits ägaren genom brott (stulet).

Fordon som inte hämtas av ägaren inom tre(3) månader från anträffandedatum tillfaller kommun.

Fordon som anses som fordonsvrak skrotas omgående.

 

  • Kungörelse

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum 

2018-04-19

Paragrafer 

61-78

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tranås 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  • Anslag

Sammanträdesprotokoll

Ingen värde angivet

Organ


Sammanträdesdatum 

2018-03-07

Paragrafer 

95-112

Anslaget publicerades

(Fylls i automatiskt)

 Anslaget tas ner

2018-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens förvaltningskontor, Stadshuset 

Nedladdningsbart protokoll

-

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  • Anslag
  • Arbetsutskott

Senast ändrad:  2018-05-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR