Tranås kommun

Fyrverkerier

Det är många som tycker att det både är festligt och roligt med fyrverkerier. Det finns också de som tycker att de är obehagliga. Här kan du läsa mer om vad som gäller i samband med avfyrning av fyrverkerier.

Vilka tillstånds krävs

  • Det krävs numera tillstånd av Polismyndigheten för att få använda fyrverkerier, raketer och pyroteknik i Tranås tätort. Tillstånd krävs vid alla tidpunkter.
  • I Tranås tätort krävs tillstånd vid alla tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 20:00 till kl. 01:00 efterföljande dag.
  • Det är förbjudet att använda fyrverkerier, raketer och pyroteknik närmare än 100 meter från sjukhem, ålderdomshem, begravningsplatser och kyrkogårdar.

Enligt lagen

Det är 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier i Sverige.

Generellt kan man säga att all avfyrning av pyrotekniska varor i tätbebyggda områden är förbjuden, främst på grund av brandsäkerheten.

I ordningslagen (1993:1617) regleras användning av fyrverkerier. I Kapitel 3, 7 paragrafen står bland annat att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Utöver detta måste du ta hänsyn till om det lokalt råder eldningsförbud på grund av extrem torka.

Tänk på varandra, både människor och djur

Det stora problemet när det gäller hur människor använder pyrotekniska varor ligger inte i vilka regler och lagar som finns utan snarare i hur människor efterlever dem. Det är upp till dig som använder smällare och fyrverkerier och smällare att ta hänsyn och iaktta försiktighet. Att med sina fyrverkerier utsätta någon för en skaderisk eller riskera skada på egendom är aldrig tillåtet. Som kommun kan vi inte påverka hur människor hanterar smällare eller om de följer ordningslagen, det är en fråga för polisen. Däremot vill vi så här när högtiden närmar sig gå ut med en uppmaning till alla som tänkt sig att fira nyår med fyrverkerier att noggrant tänka på när, var och hur du gör det. Tänk på att många, både människor och djur, upplever pyroteknik som mycket obehagligt eller skrämmande. Försök att välja en plats där risken och obehaget blir minimala och begränsa ditt smällande i tid i stället för att dra ut på det.

Kontakt

Stadshuset

573 82 Tranås
Tfn: 0140-681 00 (växel)

Senast ändrad:  2018-05-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR