Tranås kommun

Förslag till ny översiktsplan

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan. Förslaget omfattar hela kommunen och beskriver kommunens långsiktiga inriktning för hur mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön ska utvecklas.

På grund av att samrådsmöten och liknande aktiviteter inte kunnat genomföras i den omfattning som avsetts förlängs samrådstiden med två månader.

Förslaget till översiktsplan är helt digitalt och består i huvudsak av fyra delar:

  • en strategisk del som beskriver viktiga principer och ställningstaganden för kommunens framtida utveckling,
  • en utvecklingsdel som beskriver markanvändning och förutsättningar i områden som är särskilt berörda,
  • en hänsynsdel som redovisar intressen, anspråk och förhållanden som särskilt måste beaktas i planeringen, samt
  • en samlad hållbarhetsbedömning som även utgör miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kap 3§.

Samråd - Lämna dina synpunkter

Alla som bor och verkar i Tranås kommun har därför möjlighet att lämna synpunkter under perioden 1 maj – 30 november 2020. Samrådsförslaget är ett första förslag och kan komma att justeras utifrån inkomna synpunkter. Därefter kommer ett uppdaterat förslag att ställas ut på allmän granskning under minst två månader innan en ny översiktsplan kan antas av kommunfullmäktige.

Skicka dina synpunkter senast den 30 november till tillvaxt@tranas.se.

Ta del av översiktsplanen

Översiktsplanen är digital och du hittar den i länken nedan.

Förslag till ny översiktsplan för Tranås kommun.

Utskrivna pappersdokument finns även att låna på Servicekontoret Tranås direkt. Önskar du ett eget utskrivet exemplar kontakta oss, se kontaktuppgifter till höger.

Boka gärna in oss

Om ni är en grupp eller förening som under samrådstiden vill diskutera innehållet eller bara önskar en genomgång så kommer vi gärna och träffar er.

Ni som med anledning av rådande pandemi befinner er i en särskild riskgrupp, ta gärna kontakt för att se hur vi ändå kan ha en dialog.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

Jimmy Karlsson
Tfn: 0140-681 68

Skicka dina synpunkter till:

Tillväxtavdelningen
Stadshuset
573 82 Tranås

Senast ändrad:  2020-09-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR