Tranås kommun

Telefonnummer i akuta och icke akuta lägen

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Vid nödsituation 112

112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialtjänsten i Tranås kommun 0140-681 36

Dagtid kan du ringa till Socialtjänsten för att få råd och stöd. Telefontid måndag - fredag kl 8-16:30.

Psykiatrisk akutmottagning 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Stödverksamhet för vuxna om barn, Bris 077-150 50 50

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Polis - vid icke brådskande ärenden 114 14


Informationsnummer - 113 13

Hit ringer du om du vill få eller lämna information om allvarliga olyckor eller kriser. Man kan ringa dygnet runt, årets alla dagar.Kontakt

Tranås Säkerhetscentrum 

Falkgatan 19 
573 82 Tranås
Tfn: 0140-681 00

Kommunens servicenummer

(Går att ringa dygnet runt)
Tfn: 0140-681 12

Räddningstjänsten

Henrik Nilsson
Räddningschef
tfn: 0140-682 52 

Victor Hermansson
Stf Räddningschef/Ansvarig förebyggande
tfn: 0140-683 14

Tjänstgörande styrkeledare
tfn: 0140-683 15

Relaterade sidor

UMO - ungdomsmottagning på nätet med stöd för dig som mår dåligt.

Senast ändrad:  2020-02-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR