Tranås kommun

Farligt avfall från hushåll

Privatpersoner kan lämna farligt avfall vid Norraby återvinningscentral och på miljöstationen i Gripenberg.

Lämna lampor och batterier i din mataffär

På ICA, Coop och Willys finns det Samlare där du kan lämna lampor, lysrör, batterier och småelektronik (max 12 cm i diameter). På Hemköp finns skåpet ELIN där du kan lämna lampor, batterier och småelektronik (max 12 cm i diameter). 

Kvicksilver i lampor

I lågenergilampor finns det kvicksilver. Det är därför viktigt att lämna förbrukade lampor till återvinningsstationen som farligt avfall.

Vad är farligt avfall?

Ett avfall klassificeras som farligt om det har någon av följande egenskaper:

 • Explosivt
 • Frätande
 • Oxiderande
 • Smittfarligt
 • Mycket brandfarligt
 • Fosterskadande
 • Brandfarligt
 • Mutagent
 • Irriterande
 • Avger giftiga gaser
 • Hälsoskadligt
 • Giftigt
 • Ekotoxiskt
 • Cancerframkallande eller ger upphov till annat ämne med egenskaper enligt ovan

Var tar det farliga avfallet vägen?

Det farliga avfall som tas om hand i Tranås hämtas av JRAB och transporteras till SAKAB.

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Decibell Sahlén
Enhetschef Avfall
Tfn: 0140-683 54

Senast ändrad:  2021-05-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR