Tranås kommun

Sophämtning hos hushållen

VA- och avfallsavdelningen ansvarar för sophämtningen i kommunen. Hämtningen utförs av JRAB och kundtjänstfrågor besvaras av Tranås Energi. Under Relaterade sidor ser du hämtningsdagar för ditt bostadsområde. Vid veckor med extra helgdagar kan hämtningen ske någon annan veckodag.

Kontakta JRAB

 • om sopbilen missat att tömma ditt sopkärl

Kontakta Tranås Energi

 • om du vill byta kärlstorlek. Kärlen finns i storlekarna 190 liter och 240 liter
 • om du har flyttat eller byggt nytt hus. Meddela oss din nya adress, vem som tagit över din fastighet och från och med vilket datum
 • om du har fakturafrågor eller andra frågor gällande din avgift
 • om du vill ansöka om att dela sopkärl

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du vill:

 • ansöka om förlängt hämtningsintervall
 • ansöka om uppehåll i hämtning
 • kompostera matavfall

Glöm inte att

 • på hämtningsdagen placera ditt kärl från kl. 06:00 på anvisad plats, vid tomtgränsen eller där vändmöjlighet finns
 • emballera ditt hushållsavfall väl för att sorteringen av gröna påsen ska fungera och för att minska luktolägenheter och förhindra damning
 • lämna in förpackningar av glas, plast, metall och papper samt tidningar på närmaste återvinningsstation

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR