Tranås kommun
FRÅGOR & SVAR OM SLAMAVVATTNING

Frågor & svar om slamavvattning

På den här sidan finns svar på några vanliga frågor om slamavvattning av trekammarbrunnar, som är ett bättre alternativ för miljön än traditionell heltömning med slambil.

Vilka brunnar töms med slamavvattningsbilen?

I första hand tömmer vi alla trekammarbrunnar med slamavvattningsbilen. Ibland kan det finnas skäl till att slamtömning sker med vanlig slambil, till exempel att slamavvattningsbilen är på service eller under intensiva perioder då flera slambilar är ute samtidigt.

Hur fungerar slamavvattningsbilen?

Vi använder en bil med två tankar. Brunnens topp- och bottenskikt sugs in i en tank, den övriga vattenfasen i den andra tanken. Vattenfasen återförs sedan till din slambrunn.

Varför återfylls brunnen med vatten?

Vattenfasen återförs för att förbättra brunnens funktion. De mikroorganismer som finns i brunnen återförs och nedbrytningsprocessen kan snabbt komma igång igen, vilket minskar belastningen på närmiljön. Eftersom vätskan återförs minskar även transporterna för slambilen och leder till minskad klimatpåverkan.

Får jag tillbaka mitt eget vatten?

Avvattningen påbörjas och avslutas vid din brunn, vilket innebär att du i stort sett får ditt eget vatten i retur.

Det har bildats ett slamtäcke i min brunn, ska det vara så?

Ja, det är normalt att ett flytslam bildas. Vätskan innehåller mycket syre när det återförs, vilket innebär att biomassan klumpar ihop sig och bildar flytslam. Tjockleken kan variera men ca 5 cm är normalt. Flytslammet brukar normalt försvinna inom en månad i andra och tredje kammaren.

Hur påverkas min infiltration/markbädd av flytslammet?

Så länge du har ett T-rör i din slambrunn så påverkas inte din bädd negativt. Det kan följa med en del slam direkt efter tömning, men de marklevande organismerna kan hantera den tillfälliga överproduktionen. Ditt T-rör hindrar den största delen av flytslammet att gå vidare till den efterföljande reningen.

Kan det förekomma flytslam i fördelningsbrunnen?

Ja, det kan förekomma, då vissa partiklar kan följa med vattnet ut direkt när nivån går upp efter tömning.

Kan jag belasta avloppet som vanligt efter slamtömning med avvattningsbil?

Det tar ca ett dygn för de fina partiklarna att klumpa ihop sig och flyta upp till ytan. Normal användning av vattnet är ok, men det kan vara bra att undvika att tvätta många maskiner eller tappa ur ett stort badkar med vatten under det första dygnet.

Vad händer med slammet?

Slammet töms vid Tranås Reningsverk med undantag av kretsloppsanpassade avlopp som töms i kretsloppsanläggningen vid Kappetorp i Tranås Kommun.


Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Decibell Sahlén
Enhetschef Avfall
Tfn: 0140-683 54

Bättre för miljön

  • Du behåller mikrofloran i din slambrunn
  • Minskade transporter
  • Minskad stötbelastning till Tranås reningsverk

Senast ändrad:  2021-01-21

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR