Tranås kommun

Enskilda avlopp

Med enskilda avlopp menas alla typer av avlopp som ligger i områden där det inte finns möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsvattennätet. Generellt kan man säga att fastigheter utanför tätbebyggt område har någon form av enskilt avlopp.

Kolla ditt avlopp

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram enkla instruktioner för hur du själv kan kontrollera och ta hand om din avloppsanläggning (se länkar under Dokument). Med hjälp av dessa kan du kolla om ditt avlopp klarar Normal skyddsnivå. Tänk på att det krävs Hög skyddsnivå inom vissa delar av Tranås kommun, så du kan behöva åtgärda ditt avlopp även om du bedömer att det klarar Normal skyddsnivå.

Ansök om tillstånd

För att få bygga eller ändra en enskild avloppsanläggning måste du först ha ett beslut från Bygg- och miljönämnden. Om vattentoalett ska vara ansluten till avloppet krävs ett tillstånd. Om bara bad-, disk- och tvättvatten ska vara anslutet till avloppet krävs en anmälan, om inte huset ligger närmare än 300 m från sjöar och vattendrag (då krävs tillstånd).

Om man ändrar vatten- eller avloppsinstallationer inne i en byggnad kan det krävas en bygganmälan.

Kontakta alltid bygg- och miljöförvaltningen om du planerar att göra något med ditt avlopp!

Hur fungerar ett enskilt avlopp?

Enskilda avlopp är ofta uppbyggda i två steg, slamavskiljning och efterföljande rening. För slamavskiljning används en trekammarbrunn eller någon annan typ av brunn med motsvarande funktion. Den efterföljande reningen är vanligtvis en infiltration eller markbädd, men kan även vara ett minireningsverk med biologisk eller kemisk rening.

Läs mer om olika typer av enskilt avlopp via länken under Relaterade sidor eller i broschyren Är det dags att anlägga enskilt avlopp? (länk under Dokument).

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR