Tranås kommun

Enskilt dricksvatten

Om man har egen brunn är det viktigt att hålla koll på och sköta om den. Man bör hålla rent kring brunnen och regelbundet titta över om det finns något i närheten som kan förorena dricksvattnet. Exempel på risker är enskilda avlopp, gödsling, betande djur, vägar, uppställning av maskiner, hantering av drivmedel etc.

Vattnet bör provtas regelbundet. Livsmedelsverket rekommenderar att provtagning och analys av vattenkvalitén görs vart tredje år.

​Tillståndsplikt

Normalt krävs det inte tillstånd för att anlägga en ny dricksvattenbrunn. I Tranås kommun krävs det dock tillstånd av Bygg- och miljönämnden inom vissa utpekade områden. Det gäller främst områden med tät fritidshusbebyggelse där det saknas tillgång till kommunalt vatten och avlopp (VA). I följande områden behövs tillstånd:

 • Krämarp
 • Övrarp
 • Västra och Östra Röhälla (kommunalt VA finns)
 • Romanäs
 • Norra Hätte (kommunalt VA finns)
 • Seglarvik (kommunalt VA finns)
 • Smörstorp (kommunalt VA finns delvis)
 • Sandvik
 • Älmås
 • Björnklo, Galtås, Övrabo
 • Adelövs-Vallstorp

Större dricksvattentäkter eller kommersiell verksamhet

Vattentäkter som används i kommersiell eller offentlig verksamhet, tillhandahåller mer än 10 kubikmeter vatten per dygn eller försörjer mer än 50 personer kräver godkännande eller registrering enligt livsmedelslagstiftningen (se vidare under Relaterade sidor).

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR