Tranås kommun

Har du koll på ditt dricksvatten?

Om du har en egen dricksvattenbrunn är det viktigt att du regelbundet kontrollerar kvalitén på ditt vatten, helst vart tredje år. Normalt provtar och analyserar man bakterier, kemiska ämnen och metaller. Du som har en borrad vattenbrunn bör även kontrollera radonhalten i ditt vatten.

Kolla ditt vatten till reducerat pris

Tranås kommun erbjuder privatpersoner analys av brunnsvatten till reducerat pris. Det är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete. Bygg- och miljöförvaltningen får också, via kopior på analysrapporten, en aktuell bild av grundvattenkvalitén i kommunen.

Så här gör du

Du går in på Tranås Direkt (Storgatan 22), beställer din analys och hämtar provflaskor. Det kan du göra när som helst under Tranås Direkts öppettider. 

Du kan sedan lämna in vattenprovet sista tisdagen i varje månad, mellan klockan 8 och 12, på Tranås Direkt. Under sommaren gäller andra tider, se schema nedan. Du tar vattenprovet hemma i din kökskran samma morgon som inlämningsdagen. Tänk på att hålla ditt vattenprov kylt från då du tar provet tills du lämnar in det på Tranås Direkt.

Priser:

Bakterier, kemiska ämnen, metaller, radon: 623 kr
Bakterier, kemiska ämnen, metaller: 585 kr
Bakterier, kemiska ämnen, radon: 520 kr
Bakterier, kemiska ämnen: 483 kr
Kemiska ämnen, metaller: 361 kr
Bakterier: 324 kr
Kemiska ämnen: 259 kr

Efter cirka två veckor får du en analysrapport från laboratoriet. Lite senare får du en faktura på analyskostnaden från Tranås kommun.

Bra eller dåligt vatten?

Vattnets kvalité bedöms efter Livsmedelsverkets riktvärden. Om ditt prov visar tjänligt med anmärkning eller otjänligt bör du åtgärda ditt dricksvatten. Om du misstänker att väderförhållanden eller andra omständigheter har påverkat resultatet kan det vara bra att göra ett omprov innan du vidtar några ytterligare åtgärder.

Hämtschema 2021


Månad

Datum

Veckodag

Januari

26

Tisdag

Februari

23

Tisdag

Mars

30

Tisdag

April

27

Tisdag

Maj

25

Tisdag

Juni

8

Tisdag

Juni

29

Tisdag

Juli

13

Tisdag

Juli

27

Tisdag

Augusti

10

Tisdag

Augusti

31

Tisdag

September

28

Tisdag

Oktober

26

Tisdag

November

30

Tisdag

December

14

Tisdag


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR