Tranås kommun

Har du koll på ditt dricksvatten?

Om du har en egen dricksvattenbrunn är det viktigt att du regelbundet kontrollerar kvalitén på ditt vatten, helst vart tredje år. Normalt provtar och analyserar man bakterier, kemiska ämnen och metaller. Du som har en borrad vattenbrunn bör även kontrollera radonhalten i ditt vatten.

Kolla ditt vatten till reducerat pris

Tranås kommun erbjuder privatpersoner analys av brunnsvatten till reducerat pris. Det är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete. Bygg- och miljöförvaltningen får också, via kopior på analysrapporten, en aktuell bild av grundvattenkvalitén i kommunen.

Så här gör du

Du går in på Tranås Direkt (Storgatan 22), beställer din analys och hämtar provflaskor. Det kan du göra när som helst under Tranås Direkts öppettider. 

Du kan sedan lämna in vattenprovet sista onsdagen varje månad, mellan klockan 8 och 12, på Tranås Direkt. Under sommaren gäller andra tider, se schema nedan. Du tar vattenprovet hemma i din kökskran samma morgon som inlämningsdagen. Tänk på att hålla ditt vattenprov kylt om du inte lämnar in provet direkt på morgonen.

Priser:

Bakterier, kemiska ämnen, metaller, radon: 725 kr
Bakterier, kemiska ämnen, metaller: 680 kr
Bakterier, kemiska ämnen, radon: 535 kr
Bakterier, kemiska ämnen: 495 kr

Efter cirka två veckor får du en analysrapport från laboratoriet. Lite senare får du en faktura på analyskostnaden från Tranås kommun.

Bra eller dåligt vatten?

Vattnets kvalité bedöms efter Livsmedelsverkets riktvärden. Om ditt prov visar tjänligt med anmärkning eller otjänligt bör du åtgärda ditt dricksvatten. Om du misstänker att väderförhållanden eller andra omständigheter har påverkat resultatet kan det vara bra att göra ett omprov innan du vidtar några ytterligare åtgärder.

Hämtschema 2020


Månad

Datum

Veckodag

Januari

29

Onsdag

Februari

26

Onsdag

Mars

25

Onsdag

April

29

Onsdag

Maj

27

Onsdag

Juni

10

Onsdag

Juni

24

Onsdag

Juli

15

Onsdag

Juli

29

Onsdag

Augusti

12

Onsdag

Augusti

26

Onsdag

September

30

Onsdag

Oktober

28

Onsdag

November

25

Onsdag

December

16

Onsdag


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR