Tranås kommun

Registrera din brunn hos SGU och få ett bättre skydd

Brunnsarkivet hos Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera:

  • Andra som vill borra/gräva efter vatten, anlägga en jord-/bergvärmeanläggning eller en avloppsanläggning i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen känner till och kan ta hänsyn till din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område eller planerar andra förändringar som kan påverka din brunn.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för att räddningstjänsten kan skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Du registrerar din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben, se länk under Relaterade sidor.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Erik Wahlström
MIljöinspektör
Tfn: 0140-682 24

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2019-12-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR