Tranås kommun

Asfalteringsarbeten

Gatuavdelningen utför i samband med återställning av fjärrvärmeschakten på Hubbarpsvägen en förändring i form av utflyttning av kantstenen på södra sidan. Detta kommer att generera en bit ny GC-bana som kommer att ansluta mot redan befintlig GC-bana på Ängarydsgatan.

På den norra sidan rivs kantstenen och den befintliga gångbanan ersätts med en "vinge", vilket innebär en asfalterad yta utan kantsten mot gatan.

Även på Hagadalsgatan utförs i samband med återställning av fjärrvärmeschakten en utflyttning av kanstenen på den västra sidan på delen mellan Bondegatan och Torpgatan. Detta genererar en bit ny GC-bana som kommer att hänga ihop med redan befintlig GC-bana som ansluter mot Torpgatan.


Lagning av potthål

Lagning av potthål sker löpande under året av Gatuavdelningen. Ett potthål innebär att det bildats ett hål i asfalten som når så djupt att gruset syns i botten av hålet. Om du har ett potthål i ditt kvarter, meddela oss gärna om det.

Kontakt

Gatuavdelningen

Asfalteringsarbeten
Björn Gustafsson
Trafikingenjör
0140-686 84
Lagning av potthål
Christoffer Palmér
Arbetsledare, drift- och anläggning
0140-682 57

Senast ändrad:  2019-11-19

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR